Kết quả V-League 2021 - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay

13/08/2020
5 / 5 của 1 đánh giá
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 5
Vòng 3
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 4
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13

Thứ sáu ngày 06/03/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

1 - 3

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Gia Lai Gia Lai

17:00

1 - 0

Quang Ninh Quang Ninh

Thứ bảy ngày 07/03/2020

Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

4 - 2

Nam Dinh Nam Dinh

Chủ nhật ngày 08/03/2020

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

15:00

0 - 1

Viettel Viettel
B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

1 - 0

Da Nang Da Nang
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 1

Hai Phong Hai Phong
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

Nghe An Nghe An

Thứ bảy ngày 26/09/2020

Viettel Viettel

17:00

1 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

17:00

5 - 1

Nam Dinh Nam Dinh
Quang Nam Quang Nam

17:00

2 - 2

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 09/10/2020

Viettel Viettel

19:15

4 - 1

Gia Lai Gia Lai
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

2 - 1

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ bảy ngày 10/10/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

1 - 1

Nam Dinh Nam Dinh
Da Nang Da Nang

17:00

1 - 0

Hai Phong Hai Phong
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

3 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

2 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Chủ nhật ngày 11/10/2020

Nghe An Nghe An

17:00

4 - 1

Quang Nam Quang Nam

Thứ sáu ngày 15/01/2021

Nam Dinh Nam Dinh

18:00

3 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ bảy ngày 16/01/2021

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

1 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Nghe An Nghe An

17:00

1 - 1

Binh Dinh Binh Dinh
Viettel Viettel

19:15

0 - 1

Hai Phong Hai Phong

Chủ nhật ngày 17/01/2021

Da Nang Da Nang

17:00

1 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

1 - 2

Quang Ninh Quang Ninh
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

1 - 0

Gia Lai Gia Lai

Thứ sáu ngày 13/03/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

1 - 1

Quang Nam Quang Nam

Thứ bảy ngày 14/03/2020

Nghe An Nghe An

17:00

1 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

2 - 1

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Chủ nhật ngày 15/03/2020

Da Nang Da Nang

17:00

1 - 4

Sai Gon FC Sai Gon FC
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

3 - 1

Ha Noi FC Ha Noi FC
Viettel Viettel

19:00

3 - 3

Gia Lai Gia Lai
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

1 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Thứ tư ngày 14/10/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

3 - 1

Sai Gon FC Sai Gon FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

0 - 1

Viettel Viettel

Thứ năm ngày 15/10/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

2 - 1

Quang Nam Quang Nam
Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 4

Ha Noi FC Ha Noi FC
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

1 - 0

Da Nang Da Nang
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

1 - 1

Quang Ninh Quang Ninh

Thứ sáu ngày 16/10/2020

Nghe An Nghe An

17:00

1 - 0

Hai Phong Hai Phong

Thứ sáu ngày 22/01/2021

Gia Lai Gia Lai

17:00

2 - 1

Nghe An Nghe An

Thứ bảy ngày 23/01/2021

Binh Dinh Binh Dinh

17:00

1 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC
Hai Phong Hai Phong

18:00

3 - 2

Nam Dinh Nam Dinh
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

1 - 2

B. Binh Duong B. Binh Duong

Chủ nhật ngày 24/01/2021

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Viettel Viettel
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 1

Da Nang Da Nang
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

2 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ năm ngày 19/03/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

0 - 0

Nghe An Nghe An

Thứ sáu ngày 20/03/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

0 - 0

Viettel Viettel

Chủ nhật ngày 19/04/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ tư ngày 17/06/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

1 - 2

B. Binh Duong B. Binh Duong
Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 1

Quang Ninh Quang Ninh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

3 - 0

Viettel Viettel

Thứ năm ngày 18/06/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

1 - 1

Sai Gon FC Sai Gon FC
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

1 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

0 - 1

Nghe An Nghe An

Thứ năm ngày 29/10/2020

Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

2 - 1

Quang Ninh Quang Ninh
Viettel Viettel

19:15

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 30/10/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

1 - 1

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

2 - 1

Gia Lai Gia Lai

Thứ bảy ngày 31/10/2020

Da Nang Da Nang

17:00

3 - 3

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Hai Phong Hai Phong

17:00

2 - 4

Quang Nam Quang Nam
Nghe An Nghe An

17:00

1 - 1

Nam Dinh Nam Dinh

Thứ bảy ngày 27/02/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

0 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

0 - 0

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

0 - 0

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

0 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 28/02/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

0 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

0 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Viettel FC Viettel FC

19:15

0 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ ba ngày 23/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 2

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

1 - 0

Bình Định FC Bình Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

0 - 3

Hà Nội FC Hà Nội FC

Thứ tư ngày 24/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

1 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

2 - 0

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Viettel FC Viettel FC

19:15

0 - 3

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ năm ngày 19/03/2020

Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

Viettel Viettel
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai

Thứ sáu ngày 20/03/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ sáu ngày 05/06/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

1 - 2

Viettel Viettel
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ bảy ngày 06/06/2020

Nghe An Nghe An

17:00

1 - 0

Da Nang Da Nang
Quang Nam Quang Nam

17:00

2 - 1

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 2

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

3 - 0

Gia Lai Gia Lai

Thứ hai ngày 19/10/2020

Viettel Viettel

19:15

1 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Thứ ba ngày 20/10/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

2 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Quang Nam Quang Nam

17:00

2 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
Da Nang Da Nang

17:00

2 - 0

Nghe An Nghe An
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

3 - 1

Gia Lai Gia Lai
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

1 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ sáu ngày 29/01/2021

Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ bảy ngày 30/01/2021

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

3 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
Hai Phong Hai Phong

18:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

1 - 0

Nghe An Nghe An

Chủ nhật ngày 31/01/2021

Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Binh Dinh Binh Dinh
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel

19:15

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ bảy ngày 13/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 2

Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 14/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

2 - 1

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

2 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Viettel FC Viettel FC

19:15

3 - 1

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Thứ sáu ngày 03/04/2020

Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

Quang Nam Quang Nam
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong
Viettel Viettel

19:00

0 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ ba ngày 23/06/2020

Nghe An Nghe An

17:00

1 - 3

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 2

Hai Phong Hai Phong
Viettel Viettel

19:00

1 - 2

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Thứ tư ngày 24/06/2020

Da Nang Da Nang

17:00

3 - 1

Gia Lai Gia Lai
B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 2

Ha Noi FC Ha Noi FC
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

3 - 1

Quang Nam Quang Nam
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

1 - 1

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ ba ngày 03/11/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

3 - 2

Gia Lai Gia Lai
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

2 - 3

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel

19:15

1 - 0

Quang Ninh Quang Ninh

Thứ tư ngày 04/11/2020

Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

4 - 2

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ sáu ngày 05/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 0

Viettel FC Viettel FC

Thứ bảy ngày 06/03/2021

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

17:00

0 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

0 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

0 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Chủ nhật ngày 07/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

0 - 0

Nam Định FC Nam Định FC

Chủ nhật ngày 28/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

3 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 1

Viettel FC Viettel FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 2

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

0 - 3

Nam Định FC Nam Định FC

Thứ hai ngày 29/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

17:00

1 - 3

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

1 - 1

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ ba ngày 07/04/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

Nghe An Nghe An
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

0 - 0

Da Nang Da Nang

Thứ tư ngày 08/04/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 0

Viettel Viettel
Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai

Thứ tư ngày 15/04/2020

Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ hai ngày 29/06/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 3

Viettel Viettel
Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

2 - 2

Da Nang Da Nang

Thứ ba ngày 30/06/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

2 - 0

Quang Ninh Quang Ninh
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

3 - 0

Nghe An Nghe An
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

1 - 1

B. Binh Duong B. Binh Duong
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

0 - 1

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ bảy ngày 07/11/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

3 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

1 - 1

B. Binh Duong B. Binh Duong

Chủ nhật ngày 08/11/2020

Sai Gon FC Sai Gon FC

17:00

0 - 1

Viettel Viettel
Quang Ninh Quang Ninh

17:00

0 - 4

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 02/04/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

2 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 2

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

1 - 3

Bình Định FC Bình Định FC

Thứ bảy ngày 03/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

3 - 5

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

1 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Viettel FC Viettel FC

19:15

3 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Chủ nhật ngày 04/04/2021

Nam Định FC Nam Định FC

18:00

1 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ bảy ngày 11/04/2020

Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Quang Nam Quang Nam

Chủ nhật ngày 12/04/2020

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

15:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Nghe An Nghe An

Thứ tư ngày 15/04/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong
Viettel Viettel

19:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ năm ngày 11/06/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

5 - 0

Hai Phong Hai Phong
Da Nang Da Nang

17:00

6 - 1

Quang Nam Quang Nam
Viettel Viettel

19:00

1 - 1

Quang Ninh Quang Ninh

Thứ sáu ngày 12/06/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

1 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Nghe An Nghe An
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

1 - 1

Ha Noi FC Ha Noi FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

0 - 1

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ bảy ngày 24/10/2020

Quang Ninh Quang Ninh

18:00

2 - 1

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

2 - 1

B. Binh Duong B. Binh Duong

Chủ nhật ngày 25/10/2020

Nam Dinh Nam Dinh

17:00

2 - 3

Hai Phong Hai Phong
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

1 - 1

Nghe An Nghe An
Quang Nam Quang Nam

17:00

3 - 1

Da Nang Da Nang
Gia Lai Gia Lai

17:00

2 - 4

Sai Gon FC Sai Gon FC
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 1

Viettel Viettel

Thứ sáu ngày 05/02/2021

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong
Binh Dinh Binh Dinh

17:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai

Thứ bảy ngày 06/02/2021

Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

Viettel Viettel
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

0 - 0

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 07/02/2021

Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ năm ngày 18/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

1 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

3 - 2

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

Thứ sáu ngày 19/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

1 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

1 - 2

Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Thứ bảy ngày 20/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

0 - 1

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

0 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ bảy ngày 11/04/2020

Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

Nam Dinh Nam Dinh

Chủ nhật ngày 12/04/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 0

Nghe An Nghe An
Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ tư ngày 15/04/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Viettel Viettel

19:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC

Chủ nhật ngày 05/07/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

2 - 1

Nghe An Nghe An
Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 2

Sai Gon FC Sai Gon FC
Viettel Viettel

19:15

1 - 1

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ hai ngày 06/07/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

1 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 3

Da Nang Da Nang
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

3 - 2

Nam Dinh Nam Dinh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

1 - 2

B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ tư ngày 07/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

1 - 1

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

0 - 1

Viettel FC Viettel FC

Thứ năm ngày 08/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

Nam Định FC Nam Định FC
Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

17:00

3 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

0 - 2

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

4 - 3

Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

3 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ sáu ngày 17/04/2020

Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ bảy ngày 18/04/2020

Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

Quang Nam Quang Nam
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 19/04/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel

19:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong

Thứ bảy ngày 11/07/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

1 - 1

Gia Lai Gia Lai
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 3

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel

19:15

4 - 0

Hai Phong Hai Phong

Chủ nhật ngày 12/07/2020

Da Nang Da Nang

17:00

1 - 1

Ha Noi FC Ha Noi FC
Nghe An Nghe An

17:00

1 - 1

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

1 - 0

Quang Nam Quang Nam
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

3 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 11/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 1

Viettel FC Viettel FC
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

4 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

1 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ hai ngày 12/04/2021

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

17:00

1 - 1

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

4 - 3

Nam Định FC Nam Định FC
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

2 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

Thứ sáu ngày 24/04/2020

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Thứ bảy ngày 25/04/2020

Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Viettel Viettel
Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

Nam Dinh Nam Dinh

Chủ nhật ngày 26/04/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong

Thứ sáu ngày 17/07/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

3 - 1

Quang Nam Quang Nam
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

1 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:15

1 - 0

Hai Phong Hai Phong

Thứ bảy ngày 18/07/2020

Nghe An Nghe An

17:00

1 - 2

Viettel Viettel
B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 1

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Da Nang Da Nang

17:00

1 - 2

Quang Ninh Quang Ninh
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:15

3 - 0

Nam Dinh Nam Dinh

Thứ sáu ngày 16/04/2021

Viettel FC Viettel FC

19:15

2 - 1

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

Thứ bảy ngày 17/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 1

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

0 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Chủ nhật ngày 18/04/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

1 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

1 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

3 - 2

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu ngày 01/05/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ bảy ngày 02/05/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Viettel Viettel

19:00

0 - 0

Da Nang Da Nang

Chủ nhật ngày 03/05/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

Nghe An Nghe An
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ năm ngày 23/07/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

1 - 1

B. Binh Duong B. Binh Duong
Viettel Viettel

19:15

1 - 1

Da Nang Da Nang

Thứ sáu ngày 24/07/2020

Quang Nam Quang Nam

17:00

3 - 3

Sai Gon FC Sai Gon FC
Hai Phong Hai Phong

17:00

1 - 1

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Quang Ninh Quang Ninh

18:00

2 - 0

Nghe An Nghe An
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

19:15

0 - 3

Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 08/05/2020

Quang Ninh Quang Ninh

18:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ bảy ngày 09/05/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong

Chủ nhật ngày 10/05/2020

Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Viettel Viettel

19:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ tư ngày 29/07/2020

Nghe An Nghe An

17:00

0 - 0

Gia Lai Gia Lai
Quang Nam Quang Nam

17:00

0 - 0

Ha Noi FC Ha Noi FC
Quang Ninh Quang Ninh

17:00

0 - 0

B. Binh Duong B. Binh Duong
Ho Chi Minh Ho Chi Minh

17:00

0 - 0

Nam Dinh Nam Dinh
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

0 - 0

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Viettel Viettel

17:00

0 - 0

Sai Gon FC Sai Gon FC
Da Nang Da Nang

17:00

0 - 0

Hai Phong Hai Phong

Thứ bảy ngày 26/09/2020

Nghe An Nghe An

17:00

2 - 0

Gia Lai Gia Lai
Da Nang Da Nang

17:00

1 - 0

Hai Phong Hai Phong
Quang Ninh Quang Ninh

17:00

2 - 2

B. Binh Duong B. Binh Duong
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

17:00

1 - 2

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ sáu ngày 15/05/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Nghe An Nghe An

Thứ bảy ngày 16/05/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

Viettel Viettel
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

18:00

0 - 0

Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC

19:00

0 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 17/05/2020

Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh

18:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Sai Gon FC Sai Gon FC

19:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh

Thứ hai ngày 03/08/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

0 - 0

Viettel Viettel
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

17:00

0 - 0

Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC

17:00

0 - 0

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Gia Lai Gia Lai

17:00

0 - 0

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Hai Phong Hai Phong

17:00

0 - 0

Nghe An Nghe An
Nam Dinh Nam Dinh

17:00

0 - 0

Da Nang Da Nang
Sai Gon FC Sai Gon FC

17:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh

Thứ năm ngày 01/10/2020

Hai Phong Hai Phong

17:00

3 - 1

Nghe An Nghe An
B. Binh Duong B. Binh Duong

17:00

2 - 0

Viettel Viettel
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

17:00

3 - 2

Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC

17:00

1 - 1

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Gia Lai Gia Lai

17:00

5 - 2

Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh

17:00

1 - 0

Da Nang Da Nang
Sai Gon FC Sai Gon FC

17:00

0 - 0

Quang Ninh Quang Ninh

Để nhanh chóng có được kết quả V-league bạn cần phải tìm đến những website uy tín như KEONAO. Tại đây kết quả sẽ được cập nhật thường xuyên, chính xác theo các vòng bảng, giúp bạn thuận tiện theo dõi! Nếu bạn là một fan bóng đá chân chính, thì hãy xem hết bài viết sau để biết thêm chi tiết!

Cập nhật kết quả V League nhanh nhất

Là một trong những fan trung thành của bóng đá nước nhà, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua được mùa giải V-league huyền thoại với những trận đấu so tài kịch tính. Ngày nay, giải đấu được tổ chức quy mô hơn, hoành tráng và giải thưởng cực lớn. Đây cũng là cơ hội cho các anh em kiếm tiền từ các trận cá cược. Vì thế việc cập nhật tin tức kết quả các mỗi trận đấu trong khuôn khổ V-league luôn là một trong những nhu cầu cần thiết. Để nhanh chóng có được các kết quả chính xác vui lòng truy cập website của Kèo Nào nhé!

Cập nhật kết quả V League nhanh nhất
Cập nhật kết quả V League nhanh nhất

Xem kết quả bóng đá V.League ở đâu chính xác

Theo đánh giá của nhiều fan hâm mộ, kết quả V-League tại Kèo Nào rất chuẩn xác nhanh chóng, chi tiết, rõ ràng, dễ theo dõi. Chỉ cần quy một hai giờ sau trận đấu, kết quả sẽ được ghim ngay trên trang chủ, giúp người xem không bị bỏ lỡ cơ hội.

Nhờ có đội ngũ làm việc 24/24 thường xuyên cập nhật các tin tức xoay quanh trận đấu giúp người xem có được những thông tin bổ ích, phục vụ cho các trận cá cược bóng đá đỉnh cao.

Kết quả bóng đá V League giúp bạn điều gì

Khi xem các kết quả của mùa giải V-league tại Kèo Nào bạn sẽ nhận được những lợi ích như:

Kết quả bóng đá V League giúp bạn điều gì
Kết quả bóng đá V League giúp bạn điều gì

KQ V.League liên tục cập nhật các vòng

Thay vì cập nhật theo ngày, giờ, Kèo Nào sẽ cung cấp kết quả thi đấu theo các vòng với thứ tự luân phiên theo đúng danh sách thi đấu, giúp bạn theo dõi mùa giải dễ hơn. Bên cạnh đó việc cập nhật theo vòng cũng giúp người xem thuận tiện trong việc nhận định tỷ số và các đội bóng mạnh.

KQ V.League 2020 chi tiết nhất

Chẳng có một website nào cập nhật kết quả giải đấu V-league nhanh chóng và chi tiết như Kèo Nào. Tại đây người xem sẽ được biết về tỷ số trận đấu, bàn thắng ghi vào khung giờ nào do ai tạo ra…Điều này sẽ giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam có được cái nhìn sâu sắc hơn về lối chơi, cách thức tổ chức, thực lực của đội bóng, đồng thời giúp giới hâm mộ sân cỏ truy tìm được cầu thủ tài năng.

Kết quả bóng đá V.League mùa này
Kết quả bóng đá V.League mùa này

Kết luận

Như vậy, để nhanh chóng có được những thông tin và kết quả V-League một cách chuẩn xác nhất bạn hãy tìm đến những website uy tín như Kèo Nào. Người xem sẽ được hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc, được cung cấp tin tức mới nhất về bóng đá và các tỷ lệ cá cược hấp dẫn. Vì thế hãy nhanh chóng truy cập website Kèo Nào ngay hôm nay!

Thông báo