Lịch thi đấu bóng đá Đức, Bundesliga 2020-2021 hôm nay

10/08/2020
5 / 5 của 1 đánh giá
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13
Vòng 14
Vòng 15
Vòng 16
Vòng 17
Vòng 18
Vòng 19
Vòng 20
Vòng 21
Vòng 22
Vòng 23
Vòng 24
Vòng 25
Vòng 26
Vòng 27
Vòng 28
Vòng 29
Vòng 30
Vòng 31
Vòng 32
Vòng 33
Vòng 34

Thứ bảy ngày 19/09/2020

B. Munich B. Munich 19/09/2020 01:30:00 Schalke Schalke
Union Berlin Union Berlin 19/09/2020 20:30:00 Augsburg Augsburg
Bremen Bremen 19/09/2020 20:30:00 Hertha Hertha
1. FC Cologne 1. FC Cologne 19/09/2020 20:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Stuttgart Stuttgart 19/09/2020 20:30:00 Freiburg Freiburg
Frankfurt Frankfurt 19/09/2020 20:30:00 Bielefeld Bielefeld
Dortmund Dortmund 19/09/2020 23:30:00 M´gladbach M´gladbach

Chủ nhật ngày 20/09/2020

Leipzig Leipzig 20/09/2020 20:30:00 Mainz Mainz
Wolfsburg Wolfsburg 20/09/2020 23:00:00 Leverkusen Leverkusen

Thứ bảy ngày 26/09/2020

Hertha Hertha 26/09/2020 01:30:00 Frankfurt Frankfurt
Bielefeld Bielefeld 26/09/2020 20:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
M´gladbach M´gladbach 26/09/2020 20:30:00 Union Berlin Union Berlin
Leverkusen Leverkusen 26/09/2020 20:30:00 Leipzig Leipzig
Mainz Mainz 26/09/2020 20:30:00 Stuttgart Stuttgart
Augsburg Augsburg 26/09/2020 20:30:00 Dortmund Dortmund
Schalke Schalke 26/09/2020 23:30:00 Bremen Bremen

Chủ nhật ngày 27/09/2020

Hoffenheim Hoffenheim 27/09/2020 20:30:00 B. Munich B. Munich
Freiburg Freiburg 27/09/2020 23:00:00 Wolfsburg Wolfsburg

Thứ bảy ngày 03/10/2020

Union Berlin Union Berlin 03/10/2020 01:30:00 Mainz Mainz
Bremen Bremen 03/10/2020 20:30:00 Bielefeld Bielefeld
Dortmund Dortmund 03/10/2020 20:30:00 Freiburg Freiburg
Stuttgart Stuttgart 03/10/2020 20:30:00 Leverkusen Leverkusen
Frankfurt Frankfurt 03/10/2020 20:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Cologne 1. FC Cologne 03/10/2020 20:30:00 M´gladbach M´gladbach
Leipzig Leipzig 03/10/2020 23:30:00 Schalke Schalke

Chủ nhật ngày 04/10/2020

Wolfsburg Wolfsburg 04/10/2020 20:30:00 Augsburg Augsburg
B. Munich B. Munich 04/10/2020 23:00:00 Hertha Hertha

Thứ bảy ngày 17/10/2020

Hoffenheim Hoffenheim 17/10/2020 20:30:00 Dortmund Dortmund
Freiburg Freiburg 17/10/2020 20:30:00 Bremen Bremen
Hertha Hertha 17/10/2020 20:30:00 Stuttgart Stuttgart
Mainz Mainz 17/10/2020 20:30:00 Leverkusen Leverkusen
Augsburg Augsburg 17/10/2020 20:30:00 Leipzig Leipzig
Bielefeld Bielefeld 17/10/2020 23:30:00 B. Munich B. Munich

Chủ nhật ngày 18/10/2020

M´gladbach M´gladbach 18/10/2020 01:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
1. FC Cologne 1. FC Cologne 18/10/2020 20:30:00 Frankfurt Frankfurt
Schalke Schalke 18/10/2020 23:00:00 Union Berlin Union Berlin

Thứ bảy ngày 24/10/2020

Stuttgart Stuttgart 24/10/2020 01:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Mainz Mainz 24/10/2020 20:30:00 M´gladbach M´gladbach
B. Munich B. Munich 24/10/2020 20:30:00 Frankfurt Frankfurt
Leipzig Leipzig 24/10/2020 20:30:00 Hertha Hertha
Union Berlin Union Berlin 24/10/2020 20:30:00 Freiburg Freiburg
Dortmund Dortmund 24/10/2020 23:30:00 Schalke Schalke

Chủ nhật ngày 25/10/2020

Wolfsburg Wolfsburg 25/10/2020 21:30:00 Bielefeld Bielefeld

Thứ hai ngày 26/10/2020

Bremen Bremen 26/10/2020 00:00:00 Hoffenheim Hoffenheim

Thứ ba ngày 27/10/2020

Leverkusen Leverkusen 27/10/2020 02:30:00 Augsburg Augsburg

Thứ bảy ngày 31/10/2020

Schalke Schalke 31/10/2020 02:30:00 Stuttgart Stuttgart
Frankfurt Frankfurt 31/10/2020 21:30:00 Bremen Bremen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 31/10/2020 21:30:00 B. Munich B. Munich
Augsburg Augsburg 31/10/2020 21:30:00 Mainz Mainz
Bielefeld Bielefeld 31/10/2020 21:30:00 Dortmund Dortmund

Chủ nhật ngày 01/11/2020

M´gladbach M´gladbach 01/11/2020 00:30:00 Leipzig Leipzig
Freiburg Freiburg 01/11/2020 21:30:00 Leverkusen Leverkusen

Thứ hai ngày 02/11/2020

Hertha Hertha 02/11/2020 00:00:00 Wolfsburg Wolfsburg

Thứ ba ngày 03/11/2020

Hoffenheim Hoffenheim 03/11/2020 02:30:00 Union Berlin Union Berlin

Thứ bảy ngày 07/11/2020

Bremen Bremen 07/11/2020 02:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Leipzig Leipzig 07/11/2020 21:30:00 Freiburg Freiburg
Union Berlin Union Berlin 07/11/2020 21:30:00 Bielefeld Bielefeld
Mainz Mainz 07/11/2020 21:30:00 Schalke Schalke
Augsburg Augsburg 07/11/2020 21:30:00 Hertha Hertha
Stuttgart Stuttgart 07/11/2020 21:30:00 Frankfurt Frankfurt

Chủ nhật ngày 08/11/2020

Dortmund Dortmund 08/11/2020 00:30:00 B. Munich B. Munich
Wolfsburg Wolfsburg 08/11/2020 21:30:00 Hoffenheim Hoffenheim

Thứ hai ngày 09/11/2020

Leverkusen Leverkusen 09/11/2020 00:00:00 M´gladbach M´gladbach

Thứ bảy ngày 21/11/2020

Schalke Schalke 21/11/2020 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
B. Munich B. Munich 21/11/2020 21:30:00 Bremen Bremen
M´gladbach M´gladbach 21/11/2020 21:30:00 Augsburg Augsburg
Hoffenheim Hoffenheim 21/11/2020 21:30:00 Stuttgart Stuttgart
Bielefeld Bielefeld 21/11/2020 21:30:00 Leverkusen Leverkusen

Chủ nhật ngày 22/11/2020

Frankfurt Frankfurt 22/11/2020 00:30:00 Leipzig Leipzig
Hertha Hertha 22/11/2020 02:30:00 Dortmund Dortmund
Freiburg Freiburg 22/11/2020 21:30:00 Mainz Mainz

Thứ hai ngày 23/11/2020

1. FC Cologne 1. FC Cologne 23/11/2020 00:00:00 Union Berlin Union Berlin

Thứ bảy ngày 28/11/2020

Wolfsburg Wolfsburg 28/11/2020 02:30:00 Bremen Bremen
Dortmund Dortmund 28/11/2020 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Leipzig Leipzig 28/11/2020 21:30:00 Bielefeld Bielefeld
Union Berlin Union Berlin 28/11/2020 21:30:00 Frankfurt Frankfurt
Stuttgart Stuttgart 28/11/2020 21:30:00 B. Munich B. Munich
Augsburg Augsburg 28/11/2020 21:30:00 Freiburg Freiburg

Chủ nhật ngày 29/11/2020

M´gladbach M´gladbach 29/11/2020 00:30:00 Schalke Schalke
Leverkusen Leverkusen 29/11/2020 21:30:00 Hertha Hertha

Thứ hai ngày 30/11/2020

Mainz Mainz 30/11/2020 00:00:00 Hoffenheim Hoffenheim

Thứ bảy ngày 05/12/2020

Hertha Hertha 05/12/2020 02:30:00 Union Berlin Union Berlin
Freiburg Freiburg 05/12/2020 21:30:00 M´gladbach M´gladbach
Frankfurt Frankfurt 05/12/2020 21:30:00 Dortmund Dortmund
1. FC Cologne 1. FC Cologne 05/12/2020 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
Bielefeld Bielefeld 05/12/2020 21:30:00 Mainz Mainz

Chủ nhật ngày 06/12/2020

B. Munich B. Munich 06/12/2020 00:30:00 Leipzig Leipzig
Bremen Bremen 06/12/2020 21:30:00 Stuttgart Stuttgart

Thứ hai ngày 07/12/2020

Schalke Schalke 07/12/2020 00:00:00 Leverkusen Leverkusen

Thứ ba ngày 08/12/2020

Hoffenheim Hoffenheim 08/12/2020 02:30:00 Augsburg Augsburg

Thứ bảy ngày 12/12/2020

Wolfsburg Wolfsburg 12/12/2020 02:30:00 Frankfurt Frankfurt
Mainz Mainz 12/12/2020 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Freiburg Freiburg 12/12/2020 21:30:00 Bielefeld Bielefeld
Dortmund Dortmund 12/12/2020 21:30:00 Stuttgart Stuttgart
M´gladbach M´gladbach 12/12/2020 21:30:00 Hertha Hertha
Leipzig Leipzig 12/12/2020 21:30:00 Bremen Bremen

Chủ nhật ngày 13/12/2020

Union Berlin Union Berlin 13/12/2020 00:30:00 B. Munich B. Munich
Augsburg Augsburg 13/12/2020 21:30:00 Schalke Schalke

Thứ hai ngày 14/12/2020

Leverkusen Leverkusen 14/12/2020 00:00:00 Hoffenheim Hoffenheim

Thứ tư ngày 16/12/2020

Frankfurt Frankfurt 16/12/2020 00:30:00 M´gladbach M´gladbach
Hertha Hertha 16/12/2020 02:30:00 Mainz Mainz
Bremen Bremen 16/12/2020 02:30:00 Dortmund Dortmund
Stuttgart Stuttgart 16/12/2020 02:30:00 Union Berlin Union Berlin

Thứ năm ngày 17/12/2020

Schalke Schalke 17/12/2020 00:30:00 Freiburg Freiburg
Hoffenheim Hoffenheim 17/12/2020 02:30:00 Leipzig Leipzig
1. FC Cologne 1. FC Cologne 17/12/2020 02:30:00 Leverkusen Leverkusen
Bielefeld Bielefeld 17/12/2020 02:30:00 Augsburg Augsburg
B. Munich B. Munich 17/12/2020 02:30:00 Wolfsburg Wolfsburg

Thứ bảy ngày 19/12/2020

Union Berlin Union Berlin 19/12/2020 02:30:00 Dortmund Dortmund
Augsburg Augsburg 19/12/2020 21:30:00 Frankfurt Frankfurt
Mainz Mainz 19/12/2020 21:30:00 Bremen Bremen
Schalke Schalke 19/12/2020 21:30:00 Bielefeld Bielefeld
M´gladbach M´gladbach 19/12/2020 21:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Leipzig Leipzig 19/12/2020 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne

Chủ nhật ngày 20/12/2020

Leverkusen Leverkusen 20/12/2020 00:30:00 B. Munich B. Munich
Freiburg Freiburg 20/12/2020 21:30:00 Hertha Hertha

Thứ hai ngày 21/12/2020

Wolfsburg Wolfsburg 21/12/2020 00:00:00 Stuttgart Stuttgart

Thứ bảy ngày 02/01/2021

1. FC Cologne 1. FC Cologne 02/01/2021 21:30:00 Augsburg Augsburg
Bielefeld Bielefeld 02/01/2021 21:30:00 M´gladbach M´gladbach
Bremen Bremen 02/01/2021 21:30:00 Union Berlin Union Berlin
Hoffenheim Hoffenheim 02/01/2021 21:30:00 Freiburg Freiburg
Frankfurt Frankfurt 02/01/2021 21:30:00 Leverkusen Leverkusen

Chủ nhật ngày 03/01/2021

Hertha Hertha 03/01/2021 00:30:00 Schalke Schalke
Stuttgart Stuttgart 03/01/2021 02:30:00 Leipzig Leipzig
Dortmund Dortmund 03/01/2021 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg

Thứ hai ngày 04/01/2021

B. Munich B. Munich 04/01/2021 00:00:00 Mainz Mainz

Thứ bảy ngày 09/01/2021

M´gladbach M´gladbach 09/01/2021 02:30:00 B. Munich B. Munich
Mainz Mainz 09/01/2021 21:30:00 Frankfurt Frankfurt
Schalke Schalke 09/01/2021 21:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Union Berlin Union Berlin 09/01/2021 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 09/01/2021 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Leverkusen Leverkusen 09/01/2021 21:30:00 Bremen Bremen

Chủ nhật ngày 10/01/2021

Leipzig Leipzig 10/01/2021 00:30:00 Dortmund Dortmund
Augsburg Augsburg 10/01/2021 21:30:00 Stuttgart Stuttgart

Thứ hai ngày 11/01/2021

Bielefeld Bielefeld 11/01/2021 00:00:00 Hertha Hertha

Thứ bảy ngày 16/01/2021

Union Berlin Union Berlin 16/01/2021 02:30:00 Leverkusen Leverkusen
Bremen Bremen 16/01/2021 21:30:00 Augsburg Augsburg
1. FC Cologne 1. FC Cologne 16/01/2021 21:30:00 Hertha Hertha
Wolfsburg Wolfsburg 16/01/2021 21:30:00 Leipzig Leipzig
Hoffenheim Hoffenheim 16/01/2021 21:30:00 Bielefeld Bielefeld
Dortmund Dortmund 16/01/2021 21:30:00 Mainz Mainz

Chủ nhật ngày 17/01/2021

Stuttgart Stuttgart 17/01/2021 00:30:00 M´gladbach M´gladbach
B. Munich B. Munich 17/01/2021 21:30:00 Freiburg Freiburg

Thứ hai ngày 18/01/2021

Frankfurt Frankfurt 18/01/2021 00:00:00 Schalke Schalke

Thứ tư ngày 20/01/2021

M´gladbach M´gladbach 20/01/2021 00:30:00 Bremen Bremen
Hertha Hertha 20/01/2021 02:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Leverkusen Leverkusen 20/01/2021 02:30:00 Dortmund Dortmund
Mainz Mainz 20/01/2021 02:30:00 Wolfsburg Wolfsburg

Thứ năm ngày 21/01/2021

Schalke Schalke 21/01/2021 00:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Freiburg Freiburg 21/01/2021 02:30:00 Frankfurt Frankfurt
Leipzig Leipzig 21/01/2021 02:30:00 Union Berlin Union Berlin
Bielefeld Bielefeld 21/01/2021 02:30:00 Stuttgart Stuttgart
Augsburg Augsburg 21/01/2021 02:30:00 B. Munich B. Munich

Thứ bảy ngày 23/01/2021

M´gladbach M´gladbach 23/01/2021 02:30:00 Dortmund Dortmund
Bielefeld Bielefeld 23/01/2021 21:30:00 Frankfurt Frankfurt
Augsburg Augsburg 23/01/2021 21:30:00 Union Berlin Union Berlin
Mainz Mainz 23/01/2021 21:30:00 Leipzig Leipzig
Leverkusen Leverkusen 23/01/2021 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/01/2021 21:30:00 Stuttgart Stuttgart

Chủ nhật ngày 24/01/2021

Hertha Hertha 24/01/2021 00:30:00 Bremen Bremen
Schalke Schalke 24/01/2021 21:30:00 B. Munich B. Munich

Thứ hai ngày 25/01/2021

Hoffenheim Hoffenheim 25/01/2021 00:00:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne

Thứ bảy ngày 30/01/2021

Stuttgart Stuttgart 30/01/2021 02:30:00 Mainz Mainz
Union Berlin Union Berlin 30/01/2021 21:30:00 M´gladbach M´gladbach
Bremen Bremen 30/01/2021 21:30:00 Schalke Schalke
Frankfurt Frankfurt 30/01/2021 21:30:00 Hertha Hertha
Dortmund Dortmund 30/01/2021 21:30:00 Augsburg Augsburg
B. Munich B. Munich 30/01/2021 21:30:00 Hoffenheim Hoffenheim

Chủ nhật ngày 31/01/2021

Leipzig Leipzig 31/01/2021 00:30:00 Leverkusen Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 31/01/2021 21:30:00 Bielefeld Bielefeld

Thứ hai ngày 01/02/2021

Wolfsburg Wolfsburg 01/02/2021 00:00:00 Freiburg Freiburg

Thứ bảy ngày 06/02/2021

Hertha Hertha 06/02/2021 02:00:00 B. Munich B. Munich
Schalke Schalke 06/02/2021 21:30:00 Leipzig Leipzig
Augsburg Augsburg 06/02/2021 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
Mainz Mainz 06/02/2021 21:30:00 Union Berlin Union Berlin
Leverkusen Leverkusen 06/02/2021 21:30:00 Stuttgart Stuttgart
Freiburg Freiburg 06/02/2021 21:30:00 Dortmund Dortmund

Chủ nhật ngày 07/02/2021

M´gladbach M´gladbach 07/02/2021 00:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Hoffenheim Hoffenheim 07/02/2021 21:30:00 Frankfurt Frankfurt

Thứ hai ngày 08/02/2021

Bielefeld Bielefeld 08/02/2021 00:00:00 Bremen Bremen

Thứ năm ngày 11/03/2021

Bielefeld Bielefeld 11/03/2021 00:30:00 Bremen Bremen

Thứ bảy ngày 13/02/2021

Leipzig Leipzig 13/02/2021 02:30:00 Augsburg Augsburg
Dortmund Dortmund 13/02/2021 21:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Leverkusen Leverkusen 13/02/2021 21:30:00 Mainz Mainz
Bremen Bremen 13/02/2021 21:30:00 Freiburg Freiburg
Stuttgart Stuttgart 13/02/2021 21:30:00 Hertha Hertha

Chủ nhật ngày 14/02/2021

Union Berlin Union Berlin 14/02/2021 00:30:00 Schalke Schalke
Frankfurt Frankfurt 14/02/2021 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne

Thứ hai ngày 15/02/2021

Wolfsburg Wolfsburg 15/02/2021 00:00:00 M´gladbach M´gladbach

Thứ ba ngày 16/02/2021

B. Munich B. Munich 16/02/2021 02:30:00 Bielefeld Bielefeld

Thứ bảy ngày 20/02/2021

Bielefeld Bielefeld 20/02/2021 02:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
M´gladbach M´gladbach 20/02/2021 21:30:00 Mainz Mainz
1. FC Cologne 1. FC Cologne 20/02/2021 21:30:00 Stuttgart Stuttgart
Frankfurt Frankfurt 20/02/2021 21:30:00 B. Munich B. Munich
Freiburg Freiburg 20/02/2021 21:30:00 Union Berlin Union Berlin

Chủ nhật ngày 21/02/2021

Schalke Schalke 21/02/2021 00:30:00 Dortmund Dortmund
Augsburg Augsburg 21/02/2021 19:30:00 Leverkusen Leverkusen
Hertha Hertha 21/02/2021 21:30:00 Leipzig Leipzig

Thứ hai ngày 22/02/2021

Hoffenheim Hoffenheim 22/02/2021 00:00:00 Bremen Bremen

Thứ bảy ngày 27/02/2021

Bremen Bremen 27/02/2021 02:30:00 Frankfurt Frankfurt
Stuttgart Stuttgart 27/02/2021 21:30:00 Schalke Schalke
Wolfsburg Wolfsburg 27/02/2021 21:30:00 Hertha Hertha
Dortmund Dortmund 27/02/2021 21:30:00 Bielefeld Bielefeld
B. Munich B. Munich 27/02/2021 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne

Chủ nhật ngày 28/02/2021

Leipzig Leipzig 28/02/2021 00:30:00 M´gladbach M´gladbach
Union Berlin Union Berlin 28/02/2021 19:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Mainz Mainz 28/02/2021 21:30:00 Augsburg Augsburg

Thứ hai ngày 01/03/2021

Leverkusen Leverkusen 01/03/2021 00:00:00 Freiburg Freiburg

Thứ bảy ngày 06/03/2021

Schalke Schalke 06/03/2021 02:30:00 Mainz Mainz
Hertha Hertha 06/03/2021 21:30:00 Augsburg Augsburg
Frankfurt Frankfurt 06/03/2021 21:30:00 Stuttgart Stuttgart
Freiburg Freiburg 06/03/2021 21:30:00 Leipzig Leipzig
Hoffenheim Hoffenheim 06/03/2021 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
M´gladbach M´gladbach 06/03/2021 21:30:00 Leverkusen Leverkusen

Chủ nhật ngày 07/03/2021

B. Munich B. Munich 07/03/2021 00:30:00 Dortmund Dortmund
1. FC Cologne 1. FC Cologne 07/03/2021 21:30:00 Bremen Bremen

Thứ hai ngày 08/03/2021

Bielefeld Bielefeld 08/03/2021 00:00:00 Union Berlin Union Berlin

Thứ bảy ngày 13/03/2021

Augsburg Augsburg 13/03/2021 02:30:00 M´gladbach M´gladbach
Wolfsburg Wolfsburg 13/03/2021 21:30:00 Schalke Schalke
Union Berlin Union Berlin 13/03/2021 21:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Mainz Mainz 13/03/2021 21:30:00 Freiburg Freiburg
Bremen Bremen 13/03/2021 21:30:00 B. Munich B. Munich

Chủ nhật ngày 14/03/2021

Dortmund Dortmund 14/03/2021 00:30:00 Hertha Hertha
Leverkusen Leverkusen 14/03/2021 19:30:00 Bielefeld Bielefeld
Leipzig Leipzig 14/03/2021 21:30:00 Frankfurt Frankfurt

Thứ hai ngày 15/03/2021

Stuttgart Stuttgart 15/03/2021 00:00:00 Hoffenheim Hoffenheim

Thứ bảy ngày 20/03/2021

Bielefeld Bielefeld 20/03/2021 02:30:00 Leipzig Leipzig
1. FC Cologne 1. FC Cologne 20/03/2021 21:30:00 Dortmund Dortmund
Bremen Bremen 20/03/2021 21:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
B. Munich B. Munich 20/03/2021 21:30:00 Stuttgart Stuttgart
Frankfurt Frankfurt 20/03/2021 21:30:00 Union Berlin Union Berlin

Chủ nhật ngày 21/03/2021

Schalke Schalke 21/03/2021 00:30:00 M´gladbach M´gladbach
Hoffenheim Hoffenheim 21/03/2021 19:30:00 Mainz Mainz
Hertha Hertha 21/03/2021 21:30:00 Leverkusen Leverkusen

Thứ hai ngày 22/03/2021

Freiburg Freiburg 22/03/2021 00:00:00 Augsburg Augsburg

Thứ bảy ngày 03/04/2021

Dortmund Dortmund 03/04/2021 20:30:00 Frankfurt Frankfurt
Leverkusen Leverkusen 03/04/2021 20:30:00 Schalke Schalke
Wolfsburg Wolfsburg 03/04/2021 20:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Mainz Mainz 03/04/2021 20:30:00 Bielefeld Bielefeld
Augsburg Augsburg 03/04/2021 20:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Leipzig Leipzig 03/04/2021 23:30:00 B. Munich B. Munich

Chủ nhật ngày 04/04/2021

M´gladbach M´gladbach 04/04/2021 01:30:00 Freiburg Freiburg
Stuttgart Stuttgart 04/04/2021 20:30:00 Bremen Bremen
Union Berlin Union Berlin 04/04/2021 23:00:00 Hertha Hertha

Thứ bảy ngày 10/04/2021

Bielefeld Bielefeld 10/04/2021 01:30:00 Freiburg Freiburg
Bremen Bremen 10/04/2021 20:30:00 Leipzig Leipzig
B. Munich B. Munich 10/04/2021 20:30:00 Union Berlin Union Berlin
Hertha Hertha 10/04/2021 20:30:00 M´gladbach M´gladbach
Frankfurt Frankfurt 10/04/2021 20:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
Stuttgart Stuttgart 10/04/2021 23:30:00 Dortmund Dortmund

Chủ nhật ngày 11/04/2021

Schalke Schalke 11/04/2021 20:30:00 Augsburg Augsburg
1. FC Cologne 1. FC Cologne 11/04/2021 23:00:00 Mainz Mainz

Thứ ba ngày 13/04/2021

Hoffenheim Hoffenheim 13/04/2021 01:30:00 Leverkusen Leverkusen

Thứ bảy ngày 17/04/2021

Leipzig Leipzig 17/04/2021 01:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
M´gladbach M´gladbach 17/04/2021 20:30:00 Frankfurt Frankfurt
Wolfsburg Wolfsburg 17/04/2021 20:30:00 B. Munich B. Munich
Freiburg Freiburg 17/04/2021 20:30:00 Schalke Schalke
Union Berlin Union Berlin 17/04/2021 20:30:00 Stuttgart Stuttgart
Augsburg Augsburg 17/04/2021 20:30:00 Bielefeld Bielefeld
Leverkusen Leverkusen 17/04/2021 23:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne

Chủ nhật ngày 18/04/2021

Dortmund Dortmund 18/04/2021 20:30:00 Bremen Bremen
Mainz Mainz 18/04/2021 23:00:00 Hertha Hertha

Thứ hai ngày 03/05/2021

Mainz Mainz 03/05/2021 23:00:00 Hertha Hertha

Thứ ba ngày 20/04/2021

1. FC Cologne 1. FC Cologne 20/04/2021 23:30:00 Leipzig Leipzig

Thứ tư ngày 21/04/2021

Bielefeld Bielefeld 21/04/2021 01:30:00 Schalke Schalke
B. Munich B. Munich 21/04/2021 01:30:00 Leverkusen Leverkusen
Frankfurt Frankfurt 21/04/2021 01:30:00 Augsburg Augsburg
Hertha Hertha 21/04/2021 23:30:00 Freiburg Freiburg

Thứ năm ngày 22/04/2021

Stuttgart Stuttgart 22/04/2021 01:30:00 Wolfsburg Wolfsburg
Bremen Bremen 22/04/2021 01:30:00 Mainz Mainz
Dortmund Dortmund 22/04/2021 01:30:00 Union Berlin Union Berlin
Hoffenheim Hoffenheim 22/04/2021 01:30:00 M´gladbach M´gladbach

Thứ bảy ngày 24/04/2021

Augsburg Augsburg 24/04/2021 01:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Freiburg Freiburg 24/04/2021 20:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Union Berlin Union Berlin 24/04/2021 20:30:00 Bremen Bremen
Schalke Schalke 24/04/2021 20:30:00 Hertha Hertha
Mainz Mainz 24/04/2021 20:30:00 B. Munich B. Munich
Wolfsburg Wolfsburg 24/04/2021 20:30:00 Dortmund Dortmund
Leverkusen Leverkusen 24/04/2021 23:30:00 Frankfurt Frankfurt

Chủ nhật ngày 25/04/2021

Leipzig Leipzig 25/04/2021 20:30:00 Stuttgart Stuttgart
M´gladbach M´gladbach 25/04/2021 23:00:00 Bielefeld Bielefeld

Thứ bảy ngày 08/05/2021

Hertha Hertha 08/05/2021 20:30:00 Bielefeld Bielefeld
Stuttgart Stuttgart 08/05/2021 20:30:00 Augsburg Augsburg
Bremen Bremen 08/05/2021 20:30:00 Leverkusen Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 08/05/2021 20:30:00 Freiburg Freiburg
Frankfurt Frankfurt 08/05/2021 20:30:00 Mainz Mainz
Hoffenheim Hoffenheim 08/05/2021 20:30:00 Schalke Schalke
Dortmund Dortmund 08/05/2021 20:30:00 Leipzig Leipzig
B. Munich B. Munich 08/05/2021 20:30:00 M´gladbach M´gladbach
Wolfsburg Wolfsburg 08/05/2021 20:30:00 Union Berlin Union Berlin

Thứ bảy ngày 15/05/2021

Schalke Schalke 15/05/2021 20:30:00 Frankfurt Frankfurt
Bielefeld Bielefeld 15/05/2021 20:30:00 Hoffenheim Hoffenheim
Augsburg Augsburg 15/05/2021 20:30:00 Bremen Bremen
Mainz Mainz 15/05/2021 20:30:00 Dortmund Dortmund
Hertha Hertha 15/05/2021 20:30:00 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Freiburg Freiburg 15/05/2021 20:30:00 B. Munich B. Munich
Leverkusen Leverkusen 15/05/2021 20:30:00 Union Berlin Union Berlin
M´gladbach M´gladbach 15/05/2021 20:30:00 Stuttgart Stuttgart
Leipzig Leipzig 15/05/2021 20:30:00 Wolfsburg Wolfsburg

Thứ bảy ngày 22/05/2021

B. Munich B. Munich 22/05/2021 20:30:00 Augsburg Augsburg
Dortmund Dortmund 22/05/2021 20:30:00 Leverkusen Leverkusen
Hoffenheim Hoffenheim 22/05/2021 20:30:00 Hertha Hertha
Wolfsburg Wolfsburg 22/05/2021 20:30:00 Mainz Mainz
Frankfurt Frankfurt 22/05/2021 20:30:00 Freiburg Freiburg
Union Berlin Union Berlin 22/05/2021 20:30:00 Leipzig Leipzig
1. FC Cologne 1. FC Cologne 22/05/2021 20:30:00 Schalke Schalke
Bremen Bremen 22/05/2021 20:30:00 M´gladbach M´gladbach
Stuttgart Stuttgart 22/05/2021 20:30:00 Bielefeld Bielefeld

Bundesliga là giải đấu bóng đá nổi tiếng của Đức, được tổ chức thường niên với sự góp mặt của 18 đội bóng lớn tại Đức. Giải đấu này được đánh giá là đẳng cấp và hấp dẫn nhất châu lục quy tụ nhiều đội bóng tên tuổi lừng danh của Đức. Một trong những cái tên có thể kế đến đó là Macro Reus, Manuel Meuer hay Robert Lewandowski, ….Để cập nhật thông tin về lịch thi đấu Bundesliga bạn hãy ghé ngay website của Kèo Nào.

Lịch thi đấu Bundesliga

Lịch thi đấu Bundesliga cực hot chỉ được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng tại Kèo Nào. Tại đây, người xem không chỉ được tiếp cận lịch thi đấu một cách chi tiết mà còn được trải nghiệm nhiều dịch vụ đi kèm như soi kèo, đặt cược uy tín.

Lịch thi đấu Bundesliga - Xem ngay kẻo lỡ
Lịch thi đấu Bundesliga – Xem ngay kẻo lỡ

Kèo Nào được biết đến là một trong những trang web soi kèo đỉnh cao với nhiều công cụ dự đoán tỷ số hiện đại, chính xác đến từng con số, hầu như tỷ lệ sai số rất thấp không đáng kể. Điều đặc biệt là người xem cũng được thưởng thức nhiều món game hấp dẫn do nhà cái trung gian này làm mối với tỷ lệ cược siêu khủng, hấp dẫn, nóng hổi.

Lịch bóng đá Đức tại Kèo Nào có gì khác biệt?

Do thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc tìm đến những nguồn dữ liệu uy tín như lịch thi đấu của mùa giải Bundesliga cũng trở nên khó khăn hơn. Nắm bắt được nhu cầu thực tế này, Kèo Nào đã nhanh chóng cho ra mắt các dịch vụ tin tức liên quan đến lịch thi đấu bóng đá Đức chi tiết và chính xác.

Lịch thi đấu Bundesliga cập nhật nhanh chóng
Lịch thi đấu Bundesliga cập nhật nhanh chóng

Lịch thi đấu Bundesliga cập nhật nhanh chóng

Để tạo nên những cơn sốt mới, hót hòn họt, Kèo Nào đã củng cố thêm nhiều thông tin hay liên quan đến lịch thi đấu Bundesliga và các tin tức hấp dẫn khác. Hầu hết các thông tin này được cập nhật theo từng giờ, đảm bảo người xem không bị bỏ lỡ bất cứ trận đấu hấp dẫn nào. Hơn nữa, nguồn thông tin mà chúng tôi lấy cũng rất uy tín, đảm bảo tuyệt đối thời gian thi đấu.

Lịch thi đấu Bundesliga được update chi tiết nhất

Ngoài việc cung cấp lịch thi đấu nhanh, Kèo Nào cũng update lịch thi đấu chi tiết, ghi rõ ngày tháng, giờ và tên đội bóng để người xem thuận tiện theo dõi. Chính vì lý do này mà Kèo Nào vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn thú vị của nhiều fan hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu Bundesliga được update chi tiết nhất
Lịch thi đấu Bundesliga được update chi tiết nhất

Kết luận

Ngoài các điểm mạnh về công nghệ, Kèo Nào cũng có nhiều ưu điểm nổi trội khác mà bạn có thể khám phá. Chính vì thế để cập nhật thêm nhiều tin tức hay ho xoay quanh chủ đề bóng đá thế giới trong và ngoài nước cũng như lịch thi đấu Bundesliga bạn hãy thường xuyên ghé thăm website Kèo Nào nhé!

Thông báo