Lịch thi đấu V-League 2021 - LTĐ bóng đá vô địch Việt Nam

13/08/2020
5 / 5 của 1 đánh giá
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 5
Vòng 3
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 4
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13

Thứ sáu ngày 06/03/2020

Quang Nam Quang Nam 06/03/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Gia Lai Gia Lai 06/03/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh

Thứ bảy ngày 07/03/2020

Ha Noi FC Ha Noi FC 07/03/2020 19:00:00 Nam Dinh Nam Dinh

Chủ nhật ngày 08/03/2020

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 08/03/2020 15:00:00 Viettel Viettel
B. Binh Duong B. Binh Duong 08/03/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 08/03/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
Sai Gon FC Sai Gon FC 08/03/2020 19:00:00 Nghe An Nghe An

Thứ bảy ngày 26/09/2020

Viettel Viettel 26/09/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 26/09/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Quang Nam Quang Nam 26/09/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 09/10/2020

Viettel Viettel 09/10/2020 19:15:00 Gia Lai Gia Lai
Sai Gon FC Sai Gon FC 09/10/2020 19:15:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ bảy ngày 10/10/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 10/10/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Da Nang Da Nang 10/10/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
Quang Ninh Quang Ninh 10/10/2020 18:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Ha Noi FC Ha Noi FC 10/10/2020 19:15:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Chủ nhật ngày 11/10/2020

Nghe An Nghe An 11/10/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam

Thứ sáu ngày 15/01/2021

Nam Dinh Nam Dinh 15/01/2021 18:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ bảy ngày 16/01/2021

B. Binh Duong B. Binh Duong 16/01/2021 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Nghe An Nghe An 16/01/2021 17:00:00 Binh Dinh Binh Dinh
Viettel Viettel 16/01/2021 19:15:00 Hai Phong Hai Phong

Chủ nhật ngày 17/01/2021

Da Nang Da Nang 17/01/2021 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 17/01/2021 18:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Sai Gon FC Sai Gon FC 17/01/2021 19:15:00 Gia Lai Gia Lai

Thứ sáu ngày 13/03/2020

Hai Phong Hai Phong 13/03/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam

Thứ bảy ngày 14/03/2020

Nghe An Nghe An 14/03/2020 17:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Nam Dinh Nam Dinh 14/03/2020 18:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Chủ nhật ngày 15/03/2020

Da Nang Da Nang 15/03/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Quang Ninh Quang Ninh 15/03/2020 18:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Viettel Viettel 15/03/2020 19:00:00 Gia Lai Gia Lai
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 15/03/2020 19:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Thứ tư ngày 14/10/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 14/10/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 14/10/2020 19:15:00 Viettel Viettel

Thứ năm ngày 15/10/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 15/10/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Gia Lai Gia Lai 15/10/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Nam Dinh Nam Dinh 15/10/2020 18:00:00 Da Nang Da Nang
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 15/10/2020 18:00:00 Quang Ninh Quang Ninh

Thứ sáu ngày 16/10/2020

Nghe An Nghe An 16/10/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong

Thứ sáu ngày 22/01/2021

Gia Lai Gia Lai 22/01/2021 17:00:00 Nghe An Nghe An

Thứ bảy ngày 23/01/2021

Binh Dinh Binh Dinh 23/01/2021 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Hai Phong Hai Phong 23/01/2021 18:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Ha Noi FC Ha Noi FC 23/01/2021 19:15:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Chủ nhật ngày 24/01/2021

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 24/01/2021 17:00:00 Viettel Viettel
Quang Ninh Quang Ninh 24/01/2021 18:00:00 Da Nang Da Nang
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 24/01/2021 19:15:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ năm ngày 19/03/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 19/03/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Gia Lai Gia Lai 19/03/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 19/03/2020 18:00:00 Da Nang Da Nang
Ha Noi FC Ha Noi FC 19/03/2020 19:00:00 Nghe An Nghe An

Thứ sáu ngày 20/03/2020

Hai Phong Hai Phong 20/03/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 20/03/2020 19:00:00 Viettel Viettel

Chủ nhật ngày 19/04/2020

Quang Nam Quang Nam 19/04/2020 17:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ tư ngày 17/06/2020

Quang Nam Quang Nam 17/06/2020 17:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Hai Phong Hai Phong 17/06/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 17/06/2020 19:00:00 Viettel Viettel

Thứ năm ngày 18/06/2020

Gia Lai Gia Lai 18/06/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 18/06/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 18/06/2020 18:00:00 Da Nang Da Nang
Ha Noi FC Ha Noi FC 18/06/2020 19:00:00 Nghe An Nghe An

Thứ năm ngày 29/10/2020

Sai Gon FC Sai Gon FC 29/10/2020 19:15:00 Quang Ninh Quang Ninh
Viettel Viettel 29/10/2020 19:15:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 30/10/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 30/10/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 30/10/2020 19:15:00 Gia Lai Gia Lai

Thứ bảy ngày 31/10/2020

Da Nang Da Nang 31/10/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Hai Phong Hai Phong 31/10/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Nghe An Nghe An 31/10/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh

Thứ bảy ngày 27/02/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 27/02/2021 17:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC 27/02/2021 18:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 27/02/2021 18:00:00 Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 27/02/2021 19:15:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 28/02/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 28/02/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 28/02/2021 18:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Viettel FC Viettel FC 28/02/2021 19:15:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ ba ngày 23/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 23/03/2021 17:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC 23/03/2021 18:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 23/03/2021 19:15:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Thứ tư ngày 24/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 24/03/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 24/03/2021 18:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 24/03/2021 18:00:00 Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Viettel FC Viettel FC 24/03/2021 19:15:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ năm ngày 19/03/2020

Nghe An Nghe An 19/03/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Nam Dinh Nam Dinh 19/03/2020 18:00:00 Viettel Viettel
Ha Noi FC Ha Noi FC 19/03/2020 19:00:00 Gia Lai Gia Lai

Thứ sáu ngày 20/03/2020

Hai Phong Hai Phong 20/03/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Quang Nam Quang Nam 20/03/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Quang Ninh Quang Ninh 20/03/2020 18:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Sai Gon FC Sai Gon FC 20/03/2020 19:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ sáu ngày 05/06/2020

Hai Phong Hai Phong 05/06/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh 05/06/2020 18:00:00 Viettel Viettel
Sai Gon FC Sai Gon FC 05/06/2020 19:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ bảy ngày 06/06/2020

Nghe An Nghe An 06/06/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Quang Nam Quang Nam 06/06/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Quang Ninh Quang Ninh 06/06/2020 18:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ha Noi FC Ha Noi FC 06/06/2020 19:00:00 Gia Lai Gia Lai

Thứ hai ngày 19/10/2020

Viettel Viettel 19/10/2020 19:15:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Sai Gon FC Sai Gon FC 19/10/2020 19:15:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Thứ ba ngày 20/10/2020

Hai Phong Hai Phong 20/10/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Quang Nam Quang Nam 20/10/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Da Nang Da Nang 20/10/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
Quang Ninh Quang Ninh 20/10/2020 18:00:00 Gia Lai Gia Lai
Ha Noi FC Ha Noi FC 20/10/2020 19:15:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ sáu ngày 29/01/2021

Da Nang Da Nang 29/01/2021 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ bảy ngày 30/01/2021

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 30/01/2021 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Hai Phong Hai Phong 30/01/2021 18:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Sai Gon FC Sai Gon FC 30/01/2021 19:15:00 Nghe An Nghe An

Chủ nhật ngày 31/01/2021

Gia Lai Gia Lai 31/01/2021 17:00:00 Binh Dinh Binh Dinh
Quang Ninh Quang Ninh 31/01/2021 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel 31/01/2021 19:15:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ bảy ngày 13/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 13/03/2021 17:00:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 13/03/2021 18:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 14/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 14/03/2021 17:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 14/03/2021 18:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Viettel FC Viettel FC 14/03/2021 19:15:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Thứ sáu ngày 03/04/2020

Da Nang Da Nang 03/04/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Nghe An Nghe An 03/04/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
B. Binh Duong B. Binh Duong 03/04/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Quang Ninh Quang Ninh 03/04/2020 18:00:00 Quang Nam Quang Nam
Nam Dinh Nam Dinh 03/04/2020 18:00:00 Hai Phong Hai Phong
Viettel Viettel 03/04/2020 19:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Sai Gon FC Sai Gon FC 03/04/2020 19:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ ba ngày 23/06/2020

Nghe An Nghe An 23/06/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh 23/06/2020 18:00:00 Hai Phong Hai Phong
Viettel Viettel 23/06/2020 19:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Thứ tư ngày 24/06/2020

Da Nang Da Nang 24/06/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
B. Binh Duong B. Binh Duong 24/06/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Quang Ninh Quang Ninh 24/06/2020 18:00:00 Quang Nam Quang Nam
Sai Gon FC Sai Gon FC 24/06/2020 19:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ ba ngày 03/11/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 03/11/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 03/11/2020 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel 03/11/2020 19:15:00 Quang Ninh Quang Ninh

Thứ tư ngày 04/11/2020

Ha Noi FC Ha Noi FC 04/11/2020 19:15:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ sáu ngày 05/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 05/03/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC

Thứ bảy ngày 06/03/2021

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa 06/03/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 06/03/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội FC Hà Nội FC 06/03/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Chủ nhật ngày 07/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC 07/03/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 07/03/2021 18:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 07/03/2021 19:15:00 Nam Định FC Nam Định FC

Chủ nhật ngày 28/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 28/03/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 28/03/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 28/03/2021 18:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 28/03/2021 19:15:00 Nam Định FC Nam Định FC

Thứ hai ngày 29/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC 29/03/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa 29/03/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hà Nội FC Hà Nội FC 29/03/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ ba ngày 07/04/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 07/04/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Nam Dinh Nam Dinh 07/04/2020 18:00:00 Nghe An Nghe An
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 07/04/2020 18:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 07/04/2020 19:00:00 Da Nang Da Nang

Thứ tư ngày 08/04/2020

Quang Nam Quang Nam 08/04/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Hai Phong Hai Phong 08/04/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai

Thứ tư ngày 15/04/2020

Ha Noi FC Ha Noi FC 15/04/2020 19:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ hai ngày 29/06/2020

Quang Nam Quang Nam 29/06/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Hai Phong Hai Phong 29/06/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 29/06/2020 19:15:00 Da Nang Da Nang

Thứ ba ngày 30/06/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 30/06/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Nam Dinh Nam Dinh 30/06/2020 18:00:00 Nghe An Nghe An
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 30/06/2020 18:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Ha Noi FC Ha Noi FC 30/06/2020 19:15:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ bảy ngày 07/11/2020

Gia Lai Gia Lai 07/11/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 07/11/2020 19:15:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Chủ nhật ngày 08/11/2020

Sai Gon FC Sai Gon FC 08/11/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Quang Ninh Quang Ninh 08/11/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ sáu ngày 02/04/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 02/04/2021 17:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 02/04/2021 18:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 02/04/2021 19:15:00 Bình Định FC Bình Định FC

Thứ bảy ngày 03/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 03/04/2021 18:00:00 Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 03/04/2021 18:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Viettel FC Viettel FC 03/04/2021 19:15:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Chủ nhật ngày 04/04/2021

Nam Định FC Nam Định FC 04/04/2021 18:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ bảy ngày 11/04/2020

Da Nang Da Nang 11/04/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam

Chủ nhật ngày 12/04/2020

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 12/04/2020 15:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 12/04/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An

Thứ tư ngày 15/04/2020

Gia Lai Gia Lai 15/04/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
B. Binh Duong B. Binh Duong 15/04/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
Viettel Viettel 15/04/2020 19:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 15/04/2020 19:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ năm ngày 11/06/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 11/06/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
Da Nang Da Nang 11/06/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Viettel Viettel 11/06/2020 19:00:00 Quang Ninh Quang Ninh

Thứ sáu ngày 12/06/2020

Gia Lai Gia Lai 12/06/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 12/06/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 12/06/2020 18:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 12/06/2020 19:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ bảy ngày 24/10/2020

Quang Ninh Quang Ninh 24/10/2020 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Ha Noi FC Ha Noi FC 24/10/2020 19:15:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Chủ nhật ngày 25/10/2020

Nam Dinh Nam Dinh 25/10/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 25/10/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
Quang Nam Quang Nam 25/10/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Gia Lai Gia Lai 25/10/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 25/10/2020 18:00:00 Viettel Viettel

Thứ sáu ngày 05/02/2021

B. Binh Duong B. Binh Duong 05/02/2021 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
Binh Dinh Binh Dinh 05/02/2021 17:00:00 Da Nang Da Nang
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 05/02/2021 18:00:00 Gia Lai Gia Lai

Thứ bảy ngày 06/02/2021

Nghe An Nghe An 06/02/2021 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Nam Dinh Nam Dinh 06/02/2021 18:00:00 Viettel Viettel
Ha Noi FC Ha Noi FC 06/02/2021 19:15:00 Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 07/02/2021

Ho Chi Minh Ho Chi Minh 07/02/2021 19:15:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ năm ngày 18/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 18/03/2021 17:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Hà Nội FC Hà Nội FC 18/03/2021 19:15:00 Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa

Thứ sáu ngày 19/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC 19/03/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Nam Định FC Nam Định FC 19/03/2021 18:00:00 Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 19/03/2021 19:15:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Thứ bảy ngày 20/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 20/03/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 20/03/2021 18:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ bảy ngày 11/04/2020

Quang Ninh Quang Ninh 11/04/2020 18:00:00 Nam Dinh Nam Dinh

Chủ nhật ngày 12/04/2020

Quang Nam Quang Nam 12/04/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
Hai Phong Hai Phong 12/04/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ tư ngày 15/04/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 15/04/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Gia Lai Gia Lai 15/04/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 15/04/2020 19:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Viettel Viettel 15/04/2020 19:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Chủ nhật ngày 05/07/2020

Quang Nam Quang Nam 05/07/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
Hai Phong Hai Phong 05/07/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Viettel Viettel 05/07/2020 19:15:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ hai ngày 06/07/2020

Gia Lai Gia Lai 06/07/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 06/07/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Quang Ninh Quang Ninh 06/07/2020 18:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 06/07/2020 19:15:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ tư ngày 07/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 07/04/2021 18:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 07/04/2021 18:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hà Nội FC Hà Nội FC 07/04/2021 19:15:00 Viettel FC Viettel FC

Thứ năm ngày 08/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC 08/04/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa 08/04/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 08/04/2021 17:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 08/04/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 08/04/2021 19:15:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ sáu ngày 17/04/2020

Da Nang Da Nang 17/04/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ bảy ngày 18/04/2020

Nghe An Nghe An 18/04/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Nam Dinh Nam Dinh 18/04/2020 18:00:00 Quang Nam Quang Nam
Sai Gon FC Sai Gon FC 18/04/2020 19:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 19/04/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 19/04/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Quang Ninh Quang Ninh 19/04/2020 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel 19/04/2020 19:00:00 Hai Phong Hai Phong

Thứ bảy ngày 11/07/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 11/07/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Quang Ninh Quang Ninh 11/07/2020 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Viettel Viettel 11/07/2020 19:15:00 Hai Phong Hai Phong

Chủ nhật ngày 12/07/2020

Da Nang Da Nang 12/07/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Nghe An Nghe An 12/07/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Nam Dinh Nam Dinh 12/07/2020 18:00:00 Quang Nam Quang Nam
Sai Gon FC Sai Gon FC 12/07/2020 19:15:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 11/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC 11/04/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Hà Nội FC Hà Nội FC 11/04/2021 19:15:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 11/04/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ hai ngày 12/04/2021

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa 12/04/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 12/04/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 12/04/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 12/04/2021 18:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

Thứ sáu ngày 24/04/2020

Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 24/04/2020 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Thứ bảy ngày 25/04/2020

Nghe An Nghe An 25/04/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Da Nang Da Nang 25/04/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Sai Gon FC Sai Gon FC 25/04/2020 19:00:00 Nam Dinh Nam Dinh

Chủ nhật ngày 26/04/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 26/04/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Gia Lai Gia Lai 26/04/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC 26/04/2020 19:00:00 Hai Phong Hai Phong

Thứ sáu ngày 17/07/2020

Gia Lai Gia Lai 17/07/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 17/07/2020 18:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Ha Noi FC Ha Noi FC 17/07/2020 19:15:00 Hai Phong Hai Phong

Thứ bảy ngày 18/07/2020

Nghe An Nghe An 18/07/2020 17:00:00 Viettel Viettel
B. Binh Duong B. Binh Duong 18/07/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Da Nang Da Nang 18/07/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh
Sai Gon FC Sai Gon FC 18/07/2020 19:15:00 Nam Dinh Nam Dinh

Thứ sáu ngày 16/04/2021

Viettel FC Viettel FC 16/04/2021 19:15:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

Thứ bảy ngày 17/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC 17/04/2021 17:00:00 Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 17/04/2021 17:00:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 17/04/2021 19:15:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Chủ nhật ngày 18/04/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 18/04/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 18/04/2021 17:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC
Nam Định FC Nam Định FC 18/04/2021 18:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu ngày 01/05/2020

Hai Phong Hai Phong 01/05/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Thứ bảy ngày 02/05/2020

Quang Nam Quang Nam 02/05/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Nam Dinh Nam Dinh 02/05/2020 18:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Viettel Viettel 02/05/2020 19:00:00 Da Nang Da Nang

Chủ nhật ngày 03/05/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 03/05/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Quang Ninh Quang Ninh 03/05/2020 18:00:00 Nghe An Nghe An
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 03/05/2020 19:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ năm ngày 23/07/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 23/07/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Nam Dinh Nam Dinh 23/07/2020 18:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Viettel Viettel 23/07/2020 19:15:00 Da Nang Da Nang

Thứ sáu ngày 24/07/2020

Quang Nam Quang Nam 24/07/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Hai Phong Hai Phong 24/07/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Quang Ninh Quang Ninh 24/07/2020 18:00:00 Nghe An Nghe An
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 24/07/2020 19:15:00 Ha Noi FC Ha Noi FC

Thứ ba ngày 27/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 27/04/2021 18:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 27/04/2021 18:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 27/04/2021 19:15:00 Viettel FC Viettel FC

Thứ tư ngày 28/04/2021

Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa 28/04/2021 17:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 28/04/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 28/04/2021 18:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC Hà Nội FC 28/04/2021 19:15:00 Bình Định FC Bình Định FC

Thứ sáu ngày 08/05/2020

Quang Ninh Quang Ninh 08/05/2020 18:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong

Thứ bảy ngày 09/05/2020

CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 09/05/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Da Nang Da Nang 09/05/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong

Chủ nhật ngày 10/05/2020

Nghe An Nghe An 10/05/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Viettel Viettel 10/05/2020 19:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC

Thứ tư ngày 29/07/2020

Nghe An Nghe An 29/07/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Quang Nam Quang Nam 29/07/2020 17:00:00 Ha Noi FC Ha Noi FC
Quang Ninh Quang Ninh 29/07/2020 17:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
Ho Chi Minh Ho Chi Minh 29/07/2020 17:00:00 Nam Dinh Nam Dinh
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 29/07/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC
Viettel Viettel 29/07/2020 17:00:00 Sai Gon FC Sai Gon FC
Da Nang Da Nang 29/07/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong

Thứ bảy ngày 26/09/2020

Nghe An Nghe An 26/09/2020 17:00:00 Gia Lai Gia Lai
Da Nang Da Nang 26/09/2020 17:00:00 Hai Phong Hai Phong
Quang Ninh Quang Ninh 26/09/2020 17:00:00 B. Binh Duong B. Binh Duong
CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 26/09/2020 17:00:00 Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC

Chủ nhật ngày 02/05/2021

Bình Định FC Bình Định FC 02/05/2021 17:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Dong A Thanh Hoa Dong A Thanh Hoa 02/05/2021 17:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC Hà Nội FC 02/05/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 02/05/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 02/05/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 02/05/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 02/05/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Thứ sáu ngày 15/05/2020

Hai Phong Hai Phong 15/05/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An

Thứ bảy ngày 16/05/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 16/05/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 16/05/2020 18:00:00 Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC 16/05/2020 19:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa

Chủ nhật ngày 17/05/2020

Gia Lai Gia Lai 17/05/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh 17/05/2020 18:00:00 Da Nang Da Nang
Sai Gon FC Sai Gon FC 17/05/2020 19:00:00 Quang Ninh Quang Ninh

Thứ hai ngày 03/08/2020

B. Binh Duong B. Binh Duong 03/08/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 03/08/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC 03/08/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Gia Lai Gia Lai 03/08/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Hai Phong Hai Phong 03/08/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
Nam Dinh Nam Dinh 03/08/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Sai Gon FC Sai Gon FC 03/08/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh

Thứ năm ngày 01/10/2020

Hai Phong Hai Phong 01/10/2020 17:00:00 Nghe An Nghe An
B. Binh Duong B. Binh Duong 01/10/2020 17:00:00 Viettel Viettel
Hong Linh Ha Tinh FC Hong Linh Ha Tinh FC 01/10/2020 17:00:00 Quang Nam Quang Nam
Ha Noi FC Ha Noi FC 01/10/2020 17:00:00 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa
Gia Lai Gia Lai 01/10/2020 17:00:00 Ho Chi Minh Ho Chi Minh
Nam Dinh Nam Dinh 01/10/2020 17:00:00 Da Nang Da Nang
Sai Gon FC Sai Gon FC 01/10/2020 17:00:00 Quang Ninh Quang Ninh

V-League là một mùa giải lớn quy tụ nhiều đội bóng trẻ của Việt Nam, nhằm tìm ra nhà vô địch của năm đồng thời là cơ hội để trao tấm vé đặc biệt tham dự AFC Champions League cho đội bóng mạnh, tiềm năng nhất. Giải đấu này cũng được tổ chức hàng năm và được người hâm mộ khắp nơi chú ý cũng như theo dõi. Hiện nay có rất nhiều website thường xuyên đăng tải lịch thi đấu V-league nhưng một trong những cái tên được nhiều khán giả hâm mộ bóng đá lựa chọn và tin tưởng đó là Kèo Nào.

Lịch thi đấu V.League

So với những website hoạt động trong cùng lĩnh vực, Kèo Nào được nhận định là một trong những địa chỉ ăn khách nhất bởi lẽ hàng ngày có đến vài trăm nghìn lượt truy cập vào web. Sở dĩ người hâm mộ bóng đá Việt ưu ái đối với trang web này bởi mọi thông tin liên quan đến các mùa giải được đăng tải tại đây đều rất chính xác, rõ ràng, chi tiết. Thậm chí khi bạn đang muốn tìm kiếm lịch đấu của mùa giải V-League đều có thể lên web Kèo Nào để cập nhật một cách nhanh chóng nhất.

Lịch thi đấu V League - Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 2020
Lịch thi đấu V League – Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 2020

Khác với các website thông thường, Kèo Nào luôn biết cách làm chiều lòng các vị khách khó tính nhất. Bằng sự nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho khách cũng như cung cấp kịp thời những thông tin bổ ích, Kèo Nào đã nhanh chóng mở rộng quy mô của mình, càng ngày càng được nhiều người hâm mộ yêu thích và lựa chọn.

Lịch V.League 2020 tại KEONAO có gì?

Kèo Nào đem đến cho người xem những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới, thú vị và đầy mãnh liệt, cháy bỏng với đam mê. Vậy nên thường xuyên theo dõi và lấy lịch thi đấu V-League tại Kèo Nào sẽ đem cho bạn những lợi ích như:

Lịch V.League 2020 tại KEONAO có gì?
Lịch V.League 2020 tại KEONAO có gì?

Lịch V.League cập nhật nhanh chóng

Đây là một trong những điều quan trọng mà bất cứ người hâm mộ nào cũng tìm kiếm. Việc cập nhật nhanh chong sẽ giúp người xem không bị bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào, đồng thời giúp họ lên kế hoạch soi kèo và cá cược.

Lịch thi đấu V.League 2020 hôm nay chi tiết nhất

Bên cạnh việc cung cấp các thông tin một cách nhanh nhạy, Kèo Nào cũng thường xuyên cập nhật tin tức lịch thi của mùa giải V-league chi tiết, rõ ràng, giúp người xem thuận tiện theo dõi.

Lịch thi đấu V.League 2020 hôm nay chi tiết nhất
Lịch thi đấu V.League 2020 hôm nay chi tiết nhất

Kết luận

Có thể nói, Kèo Nào chính là một trong những địa điểm mà bạn nhất định phải tìm đến bởi mọi lịch thi đấu V-league đều được chúng tôi cập nhật nhanh chóng chính xác. Hơn nữa, Kèo Nào cũng sẽ sát cánh cùng bạn trong hết mùa giải qua những dịch vụ hấp dẫn như soi kèo, dự đoán tỷ số và cung cấp các kèo thơm, cực ngon cho bạn.

Thông báo