Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 2020/2021 ngày hôm nay

08/08/2020
5 / 5 của 1 đánh giá
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13
Vòng 14
Vòng 15
Vòng 16
Vòng 17
Vòng 18
Vòng 19
Vòng 20
Vòng 21
Vòng 22
Vòng 23
Vòng 24
Vòng 25
Vòng 26
Vòng 27
Vòng 28
Vòng 29
Vòng 30
Vòng 31
Vòng 32
Vòng 33
Vòng 77
Vòng 34
Vòng 40
Vòng 35
Vòng 36
Vòng 37
Vòng 38

Thứ bảy ngày 16/08/2003

Birmingham Birmingham 16/08/2003 18:00:00 Tottenham Tottenham
Portsmouth Portsmouth 16/08/2003 18:30:00 Aston Villa Aston Villa
Leicester Leicester 16/08/2003 21:00:00 Southampton Southampton
Man Utd Man Utd 16/08/2003 21:00:00 Bolton Bolton
Arsenal Arsenal 16/08/2003 21:00:00 Everton Everton
Fulham Fulham 16/08/2003 21:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Blackburn Blackburn 16/08/2003 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Chủ nhật ngày 17/08/2003

Leeds Leeds 17/08/2003 20:00:00 Newcastle Newcastle
Charlton Charlton 17/08/2003 20:00:00 Man City Man City
Liverpool Liverpool 17/08/2003 22:05:00 Chelsea Chelsea

Thứ bảy ngày 12/09/2020

Fulham Fulham 12/09/2020 18:30:00 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 12/09/2020 21:00:00 Southampton Southampton
Burnley Burnley 12/09/2020 22:00:00 Man Utd Man Utd
Man City Man City 12/09/2020 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 12/09/2020 23:30:00 Leeds Leeds

Chủ nhật ngày 13/09/2020

West Ham West Ham 13/09/2020 02:00:00 Newcastle Newcastle
West Bromwich West Bromwich 13/09/2020 20:00:00 Leicester Leicester
Tottenham Tottenham 13/09/2020 22:30:00 Everton Everton

Thứ ba ngày 15/09/2020

Sheffield Sheffield 15/09/2020 00:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Brighton Brighton 15/09/2020 02:15:00 Chelsea Chelsea

Thứ tư ngày 13/01/2021

Burnley Burnley 13/01/2021 03:15:00 Man Utd Man Utd

Thứ năm ngày 21/01/2021

Man City Man City 21/01/2021 01:00:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ bảy ngày 23/08/2003

Newcastle Newcastle 23/08/2003 18:00:00 Man Utd Man Utd
Southampton Southampton 23/08/2003 21:00:00 Birmingham Birmingham
Wolverhampton Wolverhampton 23/08/2003 21:00:00 Charlton Charlton
Tottenham Tottenham 23/08/2003 21:00:00 Leeds Leeds
Man City Man City 23/08/2003 21:00:00 Portsmouth Portsmouth
Everton Everton 23/08/2003 21:00:00 Fulham Fulham
Chelsea Chelsea 23/08/2003 21:00:00 Leicester Leicester
Bolton Bolton 23/08/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn

Chủ nhật ngày 24/08/2003

Aston Villa Aston Villa 24/08/2003 20:00:00 Liverpool Liverpool
Middlesbrough Middlesbrough 24/08/2003 22:05:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 19/09/2020

Everton Everton 19/09/2020 18:30:00 West Bromwich West Bromwich
Leeds Leeds 19/09/2020 21:00:00 Fulham Fulham
Man Utd Man Utd 19/09/2020 23:30:00 Crystal Palace Crystal Palace

Chủ nhật ngày 20/09/2020

Arsenal Arsenal 20/09/2020 02:00:00 West Ham West Ham
Southampton Southampton 20/09/2020 18:00:00 Tottenham Tottenham
Newcastle Newcastle 20/09/2020 20:00:00 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 20/09/2020 22:30:00 Liverpool Liverpool

Thứ hai ngày 21/09/2020

Leicester Leicester 21/09/2020 01:00:00 Burnley Burnley

Thứ ba ngày 22/09/2020

Aston Villa Aston Villa 22/09/2020 00:00:00 Sheffield Sheffield
Wolverhampton Wolverhampton 22/09/2020 02:15:00 Man City Man City

Thứ ba ngày 26/08/2003

Blackburn Blackburn 26/08/2003 02:00:00 Man City Man City

Thứ tư ngày 27/08/2003

Portsmouth Portsmouth 27/08/2003 01:45:00 Bolton Bolton
Leeds Leeds 27/08/2003 01:45:00 Southampton Southampton
Leicester Leicester 27/08/2003 01:45:00 Middlesbrough Middlesbrough
Charlton Charlton 27/08/2003 02:00:00 Everton Everton

Thứ năm ngày 28/08/2003

Arsenal Arsenal 28/08/2003 01:45:00 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 28/08/2003 02:00:00 Tottenham Tottenham
Man Utd Man Utd 28/08/2003 02:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ tư ngày 15/10/2003

Birmingham Birmingham 15/10/2003 01:45:00 Chelsea Chelsea

Thứ tư ngày 22/10/2003

Fulham Fulham 22/10/2003 01:45:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 26/09/2020

Brighton Brighton 26/09/2020 18:30:00 Man Utd Man Utd
Crystal Palace Crystal Palace 26/09/2020 21:00:00 Everton Everton
West Bromwich West Bromwich 26/09/2020 23:30:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 27/09/2020

Burnley Burnley 27/09/2020 02:00:00 Southampton Southampton
Sheffield Sheffield 27/09/2020 18:00:00 Leeds Leeds
Tottenham Tottenham 27/09/2020 20:00:00 Newcastle Newcastle
Man City Man City 27/09/2020 22:30:00 Leicester Leicester

Thứ hai ngày 28/09/2020

West Ham West Ham 28/09/2020 01:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 28/09/2020 23:45:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ ba ngày 29/09/2020

Liverpool Liverpool 29/09/2020 02:00:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 30/08/2003

Everton Everton 30/08/2003 18:30:00 Liverpool Liverpool
Newcastle Newcastle 30/08/2003 21:00:00 Birmingham Birmingham
Aston Villa Aston Villa 30/08/2003 21:00:00 Leicester Leicester
Bolton Bolton 30/08/2003 21:00:00 Charlton Charlton
Chelsea Chelsea 30/08/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn
Middlesbrough Middlesbrough 30/08/2003 21:00:00 Leeds Leeds
Tottenham Tottenham 30/08/2003 21:00:00 Fulham Fulham
Wolverhampton Wolverhampton 30/08/2003 21:00:00 Portsmouth Portsmouth

Chủ nhật ngày 31/08/2003

Southampton Southampton 31/08/2003 20:00:00 Man Utd Man Utd
Man City Man City 31/08/2003 22:05:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 03/10/2020

Chelsea Chelsea 03/10/2020 18:30:00 Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 03/10/2020 21:00:00 Brighton Brighton
Leeds Leeds 03/10/2020 23:30:00 Man City Man City

Chủ nhật ngày 04/10/2020

Newcastle Newcastle 04/10/2020 02:00:00 Burnley Burnley
Southampton Southampton 04/10/2020 18:00:00 West Bromwich West Bromwich
Leicester Leicester 04/10/2020 18:00:00 West Ham West Ham
Arsenal Arsenal 04/10/2020 20:00:00 Sheffield Sheffield
Wolverhampton Wolverhampton 04/10/2020 20:00:00 Fulham Fulham
Man Utd Man Utd 04/10/2020 22:30:00 Tottenham Tottenham

Thứ hai ngày 05/10/2020

Aston Villa Aston Villa 05/10/2020 01:15:00 Liverpool Liverpool

Thứ bảy ngày 13/09/2003

Bolton Bolton 13/09/2003 21:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Charlton Charlton 13/09/2003 21:00:00 Man Utd Man Utd
Everton Everton 13/09/2003 21:00:00 Newcastle Newcastle
Blackburn Blackburn 13/09/2003 21:00:00 Liverpool Liverpool
Arsenal Arsenal 13/09/2003 21:00:00 Portsmouth Portsmouth
Southampton Southampton 13/09/2003 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 13/09/2003 21:00:00 Tottenham Tottenham

Chủ nhật ngày 14/09/2003

Man City Man City 14/09/2003 20:00:00 Aston Villa Aston Villa
Birmingham Birmingham 14/09/2003 22:05:00 Fulham Fulham

Thứ ba ngày 16/09/2003

Leicester Leicester 16/09/2003 02:00:00 Leeds Leeds

Thứ bảy ngày 17/10/2020

Everton Everton 17/10/2020 18:30:00 Liverpool Liverpool
Chelsea Chelsea 17/10/2020 21:00:00 Southampton Southampton
Man City Man City 17/10/2020 23:30:00 Arsenal Arsenal

Chủ nhật ngày 18/10/2020

Newcastle Newcastle 18/10/2020 02:00:00 Man Utd Man Utd
Sheffield Sheffield 18/10/2020 18:00:00 Fulham Fulham
Crystal Palace Crystal Palace 18/10/2020 20:00:00 Brighton Brighton
Tottenham Tottenham 18/10/2020 22:30:00 West Ham West Ham

Thứ hai ngày 19/10/2020

Leicester Leicester 19/10/2020 01:15:00 Aston Villa Aston Villa
West Bromwich West Bromwich 19/10/2020 23:30:00 Burnley Burnley

Thứ ba ngày 20/10/2020

Leeds Leeds 20/10/2020 02:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ bảy ngày 20/09/2003

Wolverhampton Wolverhampton 20/09/2003 18:30:00 Chelsea Chelsea
Portsmouth Portsmouth 20/09/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn
Newcastle Newcastle 20/09/2003 21:00:00 Bolton Bolton
Tottenham Tottenham 20/09/2003 21:00:00 Southampton Southampton
Leeds Leeds 20/09/2003 21:00:00 Birmingham Birmingham
Fulham Fulham 20/09/2003 21:00:00 Man City Man City
Aston Villa Aston Villa 20/09/2003 21:00:00 Charlton Charlton
Liverpool Liverpool 20/09/2003 21:00:00 Leicester Leicester

Chủ nhật ngày 21/09/2003

Middlesbrough Middlesbrough 21/09/2003 20:00:00 Everton Everton
Man Utd Man Utd 21/09/2003 22:05:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 24/10/2020

Aston Villa Aston Villa 24/10/2020 02:00:00 Leeds Leeds
West Ham West Ham 24/10/2020 18:30:00 Man City Man City
Fulham Fulham 24/10/2020 21:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Man Utd Man Utd 24/10/2020 23:30:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 25/10/2020

Liverpool Liverpool 25/10/2020 02:00:00 Sheffield Sheffield
Southampton Southampton 25/10/2020 21:00:00 Everton Everton
Wolverhampton Wolverhampton 25/10/2020 23:30:00 Newcastle Newcastle

Thứ hai ngày 26/10/2020

Arsenal Arsenal 26/10/2020 02:15:00 Leicester Leicester

Thứ ba ngày 27/10/2020

Brighton Brighton 27/10/2020 00:30:00 West Bromwich West Bromwich
Burnley Burnley 27/10/2020 03:00:00 Tottenham Tottenham

Thứ bảy ngày 27/09/2003

Arsenal Arsenal 27/09/2003 02:00:00 Newcastle Newcastle
Birmingham Birmingham 27/09/2003 21:00:00 Portsmouth Portsmouth
Bolton Bolton 27/09/2003 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 27/09/2003 21:00:00 Aston Villa Aston Villa
Leicester Leicester 27/09/2003 21:00:00 Man Utd Man Utd
Southampton Southampton 27/09/2003 21:00:00 Middlesbrough Middlesbrough

Chủ nhật ngày 28/09/2003

Charlton Charlton 28/09/2003 20:00:00 Liverpool Liverpool
Blackburn Blackburn 28/09/2003 21:00:00 Fulham Fulham
Everton Everton 28/09/2003 21:00:00 Leeds Leeds
Man City Man City 28/09/2003 22:05:00 Tottenham Tottenham

Thứ bảy ngày 31/10/2020

Wolverhampton Wolverhampton 31/10/2020 03:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Sheffield Sheffield 31/10/2020 19:30:00 Man City Man City
Burnley Burnley 31/10/2020 22:00:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 01/11/2020

Liverpool Liverpool 01/11/2020 00:30:00 West Ham West Ham
Aston Villa Aston Villa 01/11/2020 19:00:00 Southampton Southampton
Newcastle Newcastle 01/11/2020 21:00:00 Everton Everton
Man Utd Man Utd 01/11/2020 23:30:00 Arsenal Arsenal

Thứ hai ngày 02/11/2020

Tottenham Tottenham 02/11/2020 02:15:00 Brighton Brighton

Thứ ba ngày 03/11/2020

Fulham Fulham 03/11/2020 00:30:00 West Bromwich West Bromwich
Leeds Leeds 03/11/2020 03:00:00 Leicester Leicester

Thứ bảy ngày 04/10/2003

Liverpool Liverpool 04/10/2003 18:30:00 Arsenal Arsenal
Fulham Fulham 04/10/2003 21:00:00 Leicester Leicester
Leeds Leeds 04/10/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn
Man Utd Man Utd 04/10/2003 21:00:00 Birmingham Birmingham
Newcastle Newcastle 04/10/2003 21:00:00 Southampton Southampton
Portsmouth Portsmouth 04/10/2003 21:00:00 Charlton Charlton
Tottenham Tottenham 04/10/2003 21:00:00 Everton Everton
Wolverhampton Wolverhampton 04/10/2003 21:00:00 Man City Man City

Chủ nhật ngày 05/10/2003

Middlesbrough Middlesbrough 05/10/2003 20:00:00 Chelsea Chelsea
Aston Villa Aston Villa 05/10/2003 22:05:00 Bolton Bolton

Thứ bảy ngày 07/11/2020

Brighton Brighton 07/11/2020 00:30:00 Burnley Burnley
Southampton Southampton 07/11/2020 03:00:00 Newcastle Newcastle
Everton Everton 07/11/2020 19:30:00 Man Utd Man Utd
Crystal Palace Crystal Palace 07/11/2020 22:00:00 Leeds Leeds

Chủ nhật ngày 08/11/2020

Chelsea Chelsea 08/11/2020 00:30:00 Sheffield Sheffield
West Ham West Ham 08/11/2020 03:00:00 Fulham Fulham
West Bromwich West Bromwich 08/11/2020 19:00:00 Tottenham Tottenham
Leicester Leicester 08/11/2020 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Man City Man City 08/11/2020 23:30:00 Liverpool Liverpool

Thứ hai ngày 09/11/2020

Arsenal Arsenal 09/11/2020 02:15:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ bảy ngày 18/10/2003

Leeds Leeds 18/10/2003 18:00:00 Man Utd Man Utd
Man City Man City 18/10/2003 21:00:00 Bolton Bolton
Arsenal Arsenal 18/10/2003 21:00:00 Chelsea Chelsea
Portsmouth Portsmouth 18/10/2003 21:00:00 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 18/10/2003 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Middlesbrough Middlesbrough 18/10/2003 21:00:00 Newcastle Newcastle

Chủ nhật ngày 19/10/2003

Birmingham Birmingham 19/10/2003 18:00:00 Aston Villa Aston Villa
Leicester Leicester 19/10/2003 20:00:00 Tottenham Tottenham
Everton Everton 19/10/2003 22:05:00 Southampton Southampton

Thứ ba ngày 21/10/2003

Blackburn Blackburn 21/10/2003 02:00:00 Charlton Charlton

Thứ bảy ngày 21/11/2020

Newcastle Newcastle 21/11/2020 19:30:00 Chelsea Chelsea
Aston Villa Aston Villa 21/11/2020 22:00:00 Brighton Brighton

Chủ nhật ngày 22/11/2020

Tottenham Tottenham 22/11/2020 00:30:00 Man City Man City
Man Utd Man Utd 22/11/2020 03:00:00 West Bromwich West Bromwich
Fulham Fulham 22/11/2020 19:00:00 Everton Everton
Sheffield Sheffield 22/11/2020 21:00:00 West Ham West Ham
Leeds Leeds 22/11/2020 23:30:00 Arsenal Arsenal

Thứ hai ngày 23/11/2020

Liverpool Liverpool 23/11/2020 02:15:00 Leicester Leicester

Thứ ba ngày 24/11/2020

Burnley Burnley 24/11/2020 00:30:00 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 24/11/2020 03:00:00 Southampton Southampton

Thứ bảy ngày 25/10/2003

Liverpool Liverpool 25/10/2003 18:30:00 Leeds Leeds
Bolton Bolton 25/10/2003 18:30:00 Birmingham Birmingham
Wolverhampton Wolverhampton 25/10/2003 21:00:00 Leicester Leicester
Southampton Southampton 25/10/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn
Newcastle Newcastle 25/10/2003 21:00:00 Portsmouth Portsmouth
Man Utd Man Utd 25/10/2003 21:00:00 Fulham Fulham
Aston Villa Aston Villa 25/10/2003 21:00:00 Everton Everton
Chelsea Chelsea 25/10/2003 21:00:00 Man City Man City

Chủ nhật ngày 26/10/2003

Charlton Charlton 26/10/2003 21:00:00 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 26/10/2003 23:05:00 Middlesbrough Middlesbrough

Thứ bảy ngày 28/11/2020

Crystal Palace Crystal Palace 28/11/2020 03:00:00 Newcastle Newcastle
Brighton Brighton 28/11/2020 19:30:00 Liverpool Liverpool
Man City Man City 28/11/2020 22:00:00 Burnley Burnley

Chủ nhật ngày 29/11/2020

Everton Everton 29/11/2020 00:30:00 Leeds Leeds
West Bromwich West Bromwich 29/11/2020 03:00:00 Sheffield Sheffield
Southampton Southampton 29/11/2020 21:00:00 Man Utd Man Utd
Chelsea Chelsea 29/11/2020 23:30:00 Tottenham Tottenham

Thứ hai ngày 30/11/2020

Arsenal Arsenal 30/11/2020 02:15:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ ba ngày 01/12/2020

Leicester Leicester 01/12/2020 00:30:00 Fulham Fulham
West Ham West Ham 01/12/2020 03:00:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ bảy ngày 01/11/2003

Everton Everton 01/11/2003 22:00:00 Chelsea Chelsea
Leeds Leeds 01/11/2003 22:00:00 Arsenal Arsenal
Man Utd Man Utd 01/11/2003 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Middlesbrough Middlesbrough 01/11/2003 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle Newcastle 01/11/2003 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Southampton Southampton 01/11/2003 22:00:00 Man City Man City
Tottenham Tottenham 01/11/2003 22:00:00 Bolton Bolton

Chủ nhật ngày 02/11/2003

Fulham Fulham 02/11/2003 21:00:00 Liverpool Liverpool
Leicester Leicester 02/11/2003 23:05:00 Blackburn Blackburn

Thứ ba ngày 04/11/2003

Birmingham Birmingham 04/11/2003 03:00:00 Charlton Charlton

Thứ bảy ngày 05/12/2020

Aston Villa Aston Villa 05/12/2020 03:00:00 Newcastle Newcastle
Burnley Burnley 05/12/2020 19:30:00 Everton Everton
Man City Man City 05/12/2020 22:00:00 Fulham Fulham

Chủ nhật ngày 06/12/2020

West Ham West Ham 06/12/2020 00:30:00 Man Utd Man Utd
Chelsea Chelsea 06/12/2020 03:00:00 Leeds Leeds
West Bromwich West Bromwich 06/12/2020 19:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Sheffield Sheffield 06/12/2020 21:15:00 Leicester Leicester
Tottenham Tottenham 06/12/2020 23:30:00 Arsenal Arsenal

Thứ hai ngày 07/12/2020

Liverpool Liverpool 07/12/2020 02:15:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ ba ngày 08/12/2020

Brighton Brighton 08/12/2020 03:00:00 Southampton Southampton

Chủ nhật ngày 24/01/2021

Aston Villa Aston Villa 24/01/2021 03:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 08/11/2003

Wolverhampton Wolverhampton 08/11/2003 19:30:00 Birmingham Birmingham
Arsenal Arsenal 08/11/2003 22:00:00 Tottenham Tottenham
Aston Villa Aston Villa 08/11/2003 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Bolton Bolton 08/11/2003 22:00:00 Southampton Southampton
Charlton Charlton 08/11/2003 22:00:00 Fulham Fulham
Portsmouth Portsmouth 08/11/2003 22:00:00 Leeds Leeds

Chủ nhật ngày 09/11/2003

Liverpool Liverpool 09/11/2003 20:45:00 Man Utd Man Utd
Man City Man City 09/11/2003 22:00:00 Leicester Leicester
Chelsea Chelsea 09/11/2003 23:05:00 Newcastle Newcastle

Thứ ba ngày 11/11/2003

Blackburn Blackburn 11/11/2003 03:00:00 Everton Everton

Thứ bảy ngày 12/12/2020

Leeds Leeds 12/12/2020 03:00:00 West Ham West Ham
Wolverhampton Wolverhampton 12/12/2020 19:30:00 Aston Villa Aston Villa
Newcastle Newcastle 12/12/2020 22:00:00 West Bromwich West Bromwich

Chủ nhật ngày 13/12/2020

Man Utd Man Utd 13/12/2020 00:30:00 Man City Man City
Everton Everton 13/12/2020 03:00:00 Chelsea Chelsea
Southampton Southampton 13/12/2020 19:00:00 Sheffield Sheffield
Crystal Palace Crystal Palace 13/12/2020 21:15:00 Tottenham Tottenham
Fulham Fulham 13/12/2020 23:30:00 Liverpool Liverpool

Thứ hai ngày 14/12/2020

Leicester Leicester 14/12/2020 02:15:00 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 14/12/2020 02:15:00 Burnley Burnley

Thứ bảy ngày 22/11/2003

Man Utd Man Utd 22/11/2003 19:30:00 Blackburn Blackburn
Birmingham Birmingham 22/11/2003 22:00:00 Arsenal Arsenal
Southampton Southampton 22/11/2003 22:00:00 Chelsea Chelsea
Newcastle Newcastle 22/11/2003 22:00:00 Man City Man City
Everton Everton 22/11/2003 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Middlesbrough Middlesbrough 22/11/2003 22:00:00 Liverpool Liverpool
Leicester Leicester 22/11/2003 22:00:00 Charlton Charlton
Leeds Leeds 22/11/2003 22:00:00 Bolton Bolton

Chủ nhật ngày 23/11/2003

Tottenham Tottenham 23/11/2003 23:05:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ ba ngày 25/11/2003

Fulham Fulham 25/11/2003 03:00:00 Portsmouth Portsmouth

Thứ tư ngày 16/12/2020

Wolverhampton Wolverhampton 16/12/2020 01:00:00 Chelsea Chelsea
Man City Man City 16/12/2020 03:00:00 West Bromwich West Bromwich

Thứ năm ngày 17/12/2020

Leicester Leicester 17/12/2020 01:00:00 Everton Everton
Leeds Leeds 17/12/2020 01:00:00 Newcastle Newcastle
Arsenal Arsenal 17/12/2020 01:00:00 Southampton Southampton
West Ham West Ham 17/12/2020 03:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Fulham Fulham 17/12/2020 03:00:00 Brighton Brighton
Liverpool Liverpool 17/12/2020 03:00:00 Tottenham Tottenham

Thứ sáu ngày 18/12/2020

Aston Villa Aston Villa 18/12/2020 01:00:00 Burnley Burnley
Sheffield Sheffield 18/12/2020 03:00:00 Man Utd Man Utd

Thứ bảy ngày 29/11/2003

Wolverhampton Wolverhampton 29/11/2003 19:30:00 Newcastle Newcastle
Portsmouth Portsmouth 29/11/2003 22:00:00 Leicester Leicester
Charlton Charlton 29/11/2003 22:00:00 Leeds Leeds
Bolton Bolton 29/11/2003 22:00:00 Everton Everton
Blackburn Blackburn 29/11/2003 22:00:00 Tottenham Tottenham
Aston Villa Aston Villa 29/11/2003 22:00:00 Southampton Southampton

Chủ nhật ngày 30/11/2003

Arsenal Arsenal 30/11/2003 21:00:00 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 30/11/2003 22:00:00 Birmingham Birmingham
Man City Man City 30/11/2003 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Chelsea Chelsea 30/11/2003 23:05:00 Man Utd Man Utd

Thứ bảy ngày 19/12/2020

Crystal Palace Crystal Palace 19/12/2020 19:30:00 Liverpool Liverpool
Southampton Southampton 19/12/2020 22:00:00 Man City Man City

Chủ nhật ngày 20/12/2020

Everton Everton 20/12/2020 00:30:00 Arsenal Arsenal
Newcastle Newcastle 20/12/2020 03:00:00 Fulham Fulham
Brighton Brighton 20/12/2020 19:00:00 Sheffield Sheffield
Tottenham Tottenham 20/12/2020 21:15:00 Leicester Leicester
Man Utd Man Utd 20/12/2020 23:30:00 Leeds Leeds

Thứ hai ngày 21/12/2020

West Bromwich West Bromwich 21/12/2020 02:15:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ ba ngày 22/12/2020

Burnley Burnley 22/12/2020 00:30:00 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 22/12/2020 03:00:00 West Ham West Ham

Thứ bảy ngày 06/12/2003

Newcastle Newcastle 06/12/2003 19:30:00 Liverpool Liverpool
Man Utd Man Utd 06/12/2003 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 06/12/2003 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Middlesbrough Middlesbrough 06/12/2003 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Fulham Fulham 06/12/2003 22:00:00 Bolton Bolton
Leicester Leicester 06/12/2003 22:00:00 Arsenal Arsenal
Birmingham Birmingham 06/12/2003 22:00:00 Blackburn Blackburn
Leeds Leeds 06/12/2003 22:00:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 07/12/2003

Everton Everton 07/12/2003 21:00:00 Man City Man City
Southampton Southampton 07/12/2003 23:05:00 Charlton Charlton

Thứ bảy ngày 26/12/2020

Leicester Leicester 26/12/2020 19:30:00 Man Utd Man Utd
Fulham Fulham 26/12/2020 22:00:00 Southampton Southampton
Aston Villa Aston Villa 26/12/2020 22:00:00 Crystal Palace Crystal Palace

Chủ nhật ngày 27/12/2020

Arsenal Arsenal 27/12/2020 00:30:00 Chelsea Chelsea
Sheffield Sheffield 27/12/2020 03:00:00 Everton Everton
Man City Man City 27/12/2020 03:00:00 Newcastle Newcastle
Leeds Leeds 27/12/2020 19:00:00 Burnley Burnley
West Ham West Ham 27/12/2020 21:15:00 Brighton Brighton
Liverpool Liverpool 27/12/2020 23:30:00 West Bromwich West Bromwich

Thứ hai ngày 28/12/2020

Wolverhampton Wolverhampton 28/12/2020 02:15:00 Tottenham Tottenham

Thứ bảy ngày 13/12/2003

Leicester Leicester 13/12/2003 19:00:00 Birmingham Birmingham
Man Utd Man Utd 13/12/2003 19:30:00 Man City Man City
Middlesbrough Middlesbrough 13/12/2003 22:00:00 Charlton Charlton
Portsmouth Portsmouth 13/12/2003 22:00:00 Everton Everton
Newcastle Newcastle 13/12/2003 22:00:00 Tottenham Tottenham
Liverpool Liverpool 13/12/2003 22:00:00 Southampton Southampton
Chelsea Chelsea 13/12/2003 22:00:00 Bolton Bolton

Chủ nhật ngày 14/12/2003

Aston Villa Aston Villa 14/12/2003 19:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 14/12/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn
Leeds Leeds 14/12/2003 23:05:00 Fulham Fulham

Thứ hai ngày 28/12/2020

Crystal Palace Crystal Palace 28/12/2020 22:00:00 Leicester Leicester

Thứ ba ngày 29/12/2020

Chelsea Chelsea 29/12/2020 00:30:00 Aston Villa Aston Villa
Everton Everton 29/12/2020 03:00:00 Man City Man City

Thứ tư ngày 30/12/2020

West Bromwich West Bromwich 30/12/2020 01:00:00 Leeds Leeds
Southampton Southampton 30/12/2020 01:00:00 West Ham West Ham
Burnley Burnley 30/12/2020 01:00:00 Sheffield Sheffield
Brighton Brighton 30/12/2020 01:00:00 Arsenal Arsenal
Man Utd Man Utd 30/12/2020 03:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ năm ngày 31/12/2020

Tottenham Tottenham 31/12/2020 01:00:00 Fulham Fulham
Newcastle Newcastle 31/12/2020 03:00:00 Liverpool Liverpool

Thứ năm ngày 14/01/2021

Tottenham Tottenham 14/01/2021 03:15:00 Fulham Fulham

Thứ năm ngày 18/02/2021

Everton Everton 18/02/2021 03:15:00 Man City Man City

Thứ bảy ngày 20/12/2003

Blackburn Blackburn 20/12/2003 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Bolton Bolton 20/12/2003 22:00:00 Arsenal Arsenal
Charlton Charlton 20/12/2003 22:00:00 Newcastle Newcastle
Everton Everton 20/12/2003 22:00:00 Leicester Leicester
Fulham Fulham 20/12/2003 22:00:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 21/12/2003

Southampton Southampton 21/12/2003 19:30:00 Portsmouth Portsmouth
Tottenham Tottenham 21/12/2003 23:05:00 Man Utd Man Utd

Thứ ba ngày 23/12/2003

Man City Man City 23/12/2003 03:00:00 Leeds Leeds

Thứ năm ngày 22/01/2004

Wolverhampton Wolverhampton 22/01/2004 02:45:00 Liverpool Liverpool

Thứ tư ngày 04/02/2004

Birmingham Birmingham 04/02/2004 02:45:00 Middlesbrough Middlesbrough

Thứ năm ngày 04/03/2004

Birmingham Birmingham 04/03/2004 02:45:00 Middlesbrough Middlesbrough

Thứ bảy ngày 02/01/2021

Everton Everton 02/01/2021 00:30:00 West Ham West Ham
Man Utd Man Utd 02/01/2021 03:00:00 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 02/01/2021 19:30:00 Leeds Leeds
Crystal Palace Crystal Palace 02/01/2021 22:00:00 Sheffield Sheffield

Chủ nhật ngày 03/01/2021

Brighton Brighton 03/01/2021 00:30:00 Wolverhampton Wolverhampton
West Bromwich West Bromwich 03/01/2021 03:00:00 Arsenal Arsenal
Burnley Burnley 03/01/2021 19:00:00 Fulham Fulham
Newcastle Newcastle 03/01/2021 21:15:00 Leicester Leicester
Chelsea Chelsea 03/01/2021 23:30:00 Man City Man City

Thứ ba ngày 05/01/2021

Southampton Southampton 05/01/2021 03:00:00 Liverpool Liverpool

Thứ năm ngày 18/02/2021

Burnley Burnley 18/02/2021 01:00:00 Fulham Fulham

Thứ sáu ngày 26/12/2003

Fulham Fulham 26/12/2003 19:00:00 Southampton Southampton
Arsenal Arsenal 26/12/2003 19:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Charlton Charlton 26/12/2003 19:30:00 Chelsea Chelsea
Portsmouth Portsmouth 26/12/2003 22:00:00 Tottenham Tottenham
Liverpool Liverpool 26/12/2003 22:00:00 Bolton Bolton
Leicester Leicester 26/12/2003 22:00:00 Newcastle Newcastle
Man Utd Man Utd 26/12/2003 22:00:00 Everton Everton
Leeds Leeds 26/12/2003 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Blackburn Blackburn 26/12/2003 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Birmingham Birmingham 26/12/2003 22:00:00 Man City Man City

Thứ tư ngày 13/01/2021

Sheffield Sheffield 13/01/2021 01:00:00 Newcastle Newcastle
Wolverhampton Wolverhampton 13/01/2021 03:15:00 Everton Everton

Thứ năm ngày 14/01/2021

Man City Man City 14/01/2021 01:00:00 Brighton Brighton
Aston Villa Aston Villa 14/01/2021 03:15:00 Tottenham Tottenham

Thứ sáu ngày 15/01/2021

Arsenal Arsenal 15/01/2021 03:00:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ tư ngày 20/01/2021

West Ham West Ham 20/01/2021 01:00:00 West Bromwich West Bromwich
Leicester Leicester 20/01/2021 03:15:00 Chelsea Chelsea

Thứ năm ngày 21/01/2021

Leeds Leeds 21/01/2021 01:00:00 Southampton Southampton
Fulham Fulham 21/01/2021 03:15:00 Man Utd Man Utd

Thứ sáu ngày 22/01/2021

Liverpool Liverpool 22/01/2021 03:00:00 Burnley Burnley

Thứ tư ngày 24/02/2021

Leeds Leeds 24/02/2021 01:00:00 Southampton Southampton

Thứ hai ngày 22/03/2021

Aston Villa Aston Villa 22/03/2021 02:30:00 Tottenham Tottenham

Chủ nhật ngày 28/12/2003

Chelsea Chelsea 28/12/2003 19:30:00 Portsmouth Portsmouth
Newcastle Newcastle 28/12/2003 21:00:00 Blackburn Blackburn
Aston Villa Aston Villa 28/12/2003 22:00:00 Fulham Fulham
Wolverhampton Wolverhampton 28/12/2003 22:00:00 Leeds Leeds
Bolton Bolton 28/12/2003 22:00:00 Leicester Leicester
Everton Everton 28/12/2003 22:00:00 Birmingham Birmingham
Man City Man City 28/12/2003 22:00:00 Liverpool Liverpool
Tottenham Tottenham 28/12/2003 22:00:00 Charlton Charlton
Middlesbrough Middlesbrough 28/12/2003 23:05:00 Man Utd Man Utd

Thứ ba ngày 30/12/2003

Southampton Southampton 30/12/2003 03:00:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 16/01/2021

Wolverhampton Wolverhampton 16/01/2021 19:30:00 West Bromwich West Bromwich
Leeds Leeds 16/01/2021 22:00:00 Brighton Brighton
West Ham West Ham 16/01/2021 22:00:00 Burnley Burnley

Chủ nhật ngày 17/01/2021

Fulham Fulham 17/01/2021 00:30:00 Chelsea Chelsea
Leicester Leicester 17/01/2021 03:00:00 Southampton Southampton
Aston Villa Aston Villa 17/01/2021 19:00:00 Everton Everton
Sheffield Sheffield 17/01/2021 21:00:00 Tottenham Tottenham
Liverpool Liverpool 17/01/2021 23:30:00 Man Utd Man Utd

Thứ hai ngày 18/01/2021

Man City Man City 18/01/2021 02:15:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ ba ngày 19/01/2021

Arsenal Arsenal 19/01/2021 03:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ tư ngày 07/01/2004

Aston Villa Aston Villa 07/01/2004 03:00:00 Portsmouth Portsmouth

Thứ năm ngày 08/01/2004

Southampton Southampton 08/01/2004 02:45:00 Leicester Leicester
Tottenham Tottenham 08/01/2004 02:45:00 Birmingham Birmingham
Newcastle Newcastle 08/01/2004 02:45:00 Leeds Leeds
Man City Man City 08/01/2004 02:45:00 Charlton Charlton
Middlesbrough Middlesbrough 08/01/2004 02:45:00 Fulham Fulham
Wolverhampton Wolverhampton 08/01/2004 02:45:00 Blackburn Blackburn
Bolton Bolton 08/01/2004 03:00:00 Man Utd Man Utd
Chelsea Chelsea 08/01/2004 03:00:00 Liverpool Liverpool
Everton Everton 08/01/2004 03:00:00 Arsenal Arsenal

Thứ tư ngày 27/01/2021

Newcastle Newcastle 27/01/2021 01:00:00 Leeds Leeds
Crystal Palace Crystal Palace 27/01/2021 01:00:00 West Ham West Ham
West Bromwich West Bromwich 27/01/2021 03:15:00 Man City Man City
Southampton Southampton 27/01/2021 03:15:00 Arsenal Arsenal

Thứ năm ngày 28/01/2021

Burnley Burnley 28/01/2021 01:00:00 Aston Villa Aston Villa
Chelsea Chelsea 28/01/2021 01:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Brighton Brighton 28/01/2021 02:30:00 Fulham Fulham
Everton Everton 28/01/2021 03:15:00 Leicester Leicester
Man Utd Man Utd 28/01/2021 03:15:00 Sheffield Sheffield

Thứ sáu ngày 29/01/2021

Tottenham Tottenham 29/01/2021 03:00:00 Liverpool Liverpool

Thứ bảy ngày 10/01/2004

Liverpool Liverpool 10/01/2004 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Charlton Charlton 10/01/2004 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Portsmouth Portsmouth 10/01/2004 22:00:00 Man City Man City
Fulham Fulham 10/01/2004 22:00:00 Everton Everton
Leeds Leeds 10/01/2004 22:00:00 Tottenham Tottenham
Blackburn Blackburn 10/01/2004 22:00:00 Bolton Bolton
Birmingham Birmingham 10/01/2004 22:00:00 Southampton Southampton
Arsenal Arsenal 10/01/2004 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough

Chủ nhật ngày 11/01/2004

Leicester Leicester 11/01/2004 21:00:00 Chelsea Chelsea
Man Utd Man Utd 11/01/2004 23:05:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 30/01/2021

Everton Everton 30/01/2021 19:30:00 Newcastle Newcastle
Man City Man City 30/01/2021 22:00:00 Sheffield Sheffield
West Bromwich West Bromwich 30/01/2021 22:00:00 Fulham Fulham
Crystal Palace Crystal Palace 30/01/2021 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Chủ nhật ngày 31/01/2021

Arsenal Arsenal 31/01/2021 00:30:00 Man Utd Man Utd
Southampton Southampton 31/01/2021 03:00:00 Aston Villa Aston Villa
Chelsea Chelsea 31/01/2021 19:00:00 Burnley Burnley
Leicester Leicester 31/01/2021 21:00:00 Leeds Leeds
West Ham West Ham 31/01/2021 23:30:00 Liverpool Liverpool

Thứ hai ngày 01/02/2021

Brighton Brighton 01/02/2021 02:15:00 Tottenham Tottenham

Thứ bảy ngày 17/01/2004

Wolverhampton Wolverhampton 17/01/2004 19:30:00 Man Utd Man Utd
Southampton Southampton 17/01/2004 22:00:00 Leeds Leeds
Tottenham Tottenham 17/01/2004 22:00:00 Liverpool Liverpool
Bolton Bolton 17/01/2004 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Everton Everton 17/01/2004 22:00:00 Charlton Charlton
Man City Man City 17/01/2004 22:00:00 Blackburn Blackburn
Middlesbrough Middlesbrough 17/01/2004 22:00:00 Leicester Leicester

Chủ nhật ngày 18/01/2004

Aston Villa Aston Villa 18/01/2004 21:00:00 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 18/01/2004 23:05:00 Birmingham Birmingham

Thứ ba ngày 20/01/2004

Newcastle Newcastle 20/01/2004 03:00:00 Fulham Fulham

Thứ tư ngày 03/02/2021

Sheffield Sheffield 03/02/2021 01:00:00 West Bromwich West Bromwich
Wolverhampton Wolverhampton 03/02/2021 01:00:00 Arsenal Arsenal
Man Utd Man Utd 03/02/2021 03:15:00 Southampton Southampton
Newcastle Newcastle 03/02/2021 03:15:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ năm ngày 04/02/2021

Burnley Burnley 04/02/2021 01:00:00 Man City Man City
Fulham Fulham 04/02/2021 01:00:00 Leicester Leicester
Leeds Leeds 04/02/2021 02:30:00 Everton Everton
Aston Villa Aston Villa 04/02/2021 03:15:00 West Ham West Ham
Liverpool Liverpool 04/02/2021 03:15:00 Brighton Brighton

Thứ sáu ngày 05/02/2021

Tottenham Tottenham 05/02/2021 03:00:00 Chelsea Chelsea

Thứ bảy ngày 31/01/2004

Man Utd Man Utd 31/01/2004 19:30:00 Southampton Southampton
Birmingham Birmingham 31/01/2004 22:00:00 Newcastle Newcastle
Charlton Charlton 31/01/2004 22:00:00 Bolton Bolton
Fulham Fulham 31/01/2004 22:00:00 Tottenham Tottenham
Leeds Leeds 31/01/2004 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Leicester Leicester 31/01/2004 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 31/01/2004 22:00:00 Everton Everton
Portsmouth Portsmouth 31/01/2004 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Chủ nhật ngày 01/02/2004

Blackburn Blackburn 01/02/2004 21:00:00 Chelsea Chelsea
Arsenal Arsenal 01/02/2004 23:05:00 Man City Man City

Thứ bảy ngày 06/02/2021

Aston Villa Aston Villa 06/02/2021 19:30:00 Arsenal Arsenal
Newcastle Newcastle 06/02/2021 22:00:00 Southampton Southampton
Burnley Burnley 06/02/2021 22:00:00 Brighton Brighton

Chủ nhật ngày 07/02/2021

Fulham Fulham 07/02/2021 00:30:00 West Ham West Ham
Man Utd Man Utd 07/02/2021 03:00:00 Everton Everton
Tottenham Tottenham 07/02/2021 19:00:00 West Bromwich West Bromwich
Wolverhampton Wolverhampton 07/02/2021 21:00:00 Leicester Leicester
Liverpool Liverpool 07/02/2021 23:30:00 Man City Man City

Thứ hai ngày 08/02/2021

Sheffield Sheffield 08/02/2021 02:15:00 Chelsea Chelsea

Thứ ba ngày 09/02/2021

Leeds Leeds 09/02/2021 03:00:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ bảy ngày 07/02/2004

Aston Villa Aston Villa 07/02/2004 22:00:00 Leeds Leeds
Bolton Bolton 07/02/2004 22:00:00 Liverpool Liverpool
Everton Everton 07/02/2004 22:00:00 Man Utd Man Utd
Middlesbrough Middlesbrough 07/02/2004 22:00:00 Blackburn Blackburn
Newcastle Newcastle 07/02/2004 22:00:00 Leicester Leicester
Southampton Southampton 07/02/2004 22:00:00 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 07/02/2004 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Wolverhampton Wolverhampton 07/02/2004 22:00:00 Arsenal Arsenal

Chủ nhật ngày 08/02/2004

Man City Man City 08/02/2004 21:00:00 Birmingham Birmingham
Chelsea Chelsea 08/02/2004 23:05:00 Charlton Charlton

Thứ bảy ngày 13/02/2021

Leicester Leicester 13/02/2021 19:30:00 Liverpool Liverpool
Crystal Palace Crystal Palace 13/02/2021 22:00:00 Burnley Burnley

Chủ nhật ngày 14/02/2021

Man City Man City 14/02/2021 00:30:00 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 14/02/2021 03:00:00 Aston Villa Aston Villa
Southampton Southampton 14/02/2021 19:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
West Bromwich West Bromwich 14/02/2021 21:00:00 Man Utd Man Utd
Arsenal Arsenal 14/02/2021 23:30:00 Leeds Leeds

Thứ hai ngày 15/02/2021

Everton Everton 15/02/2021 02:00:00 Fulham Fulham

Thứ ba ngày 16/02/2021

West Ham West Ham 16/02/2021 01:00:00 Sheffield Sheffield
Chelsea Chelsea 16/02/2021 03:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ tư ngày 11/02/2004

Leeds Leeds 11/02/2004 02:45:00 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 11/02/2004 02:45:00 Southampton Southampton
Leicester Leicester 11/02/2004 03:00:00 Bolton Bolton

Thứ năm ngày 12/02/2004

Birmingham Birmingham 12/02/2004 02:45:00 Everton Everton
Fulham Fulham 12/02/2004 02:45:00 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 12/02/2004 03:00:00 Man City Man City
Man Utd Man Utd 12/02/2004 03:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Portsmouth Portsmouth 12/02/2004 03:00:00 Chelsea Chelsea
Charlton Charlton 12/02/2004 03:00:00 Tottenham Tottenham
Blackburn Blackburn 12/02/2004 03:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 20/02/2021

Wolverhampton Wolverhampton 20/02/2021 03:00:00 Leeds Leeds
Southampton Southampton 20/02/2021 19:30:00 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 20/02/2021 22:00:00 West Bromwich West Bromwich

Chủ nhật ngày 21/02/2021

Liverpool Liverpool 21/02/2021 00:30:00 Everton Everton
Fulham Fulham 21/02/2021 03:00:00 Sheffield Sheffield
West Ham West Ham 21/02/2021 19:00:00 Tottenham Tottenham
Aston Villa Aston Villa 21/02/2021 21:05:00 Leicester Leicester
Arsenal Arsenal 21/02/2021 23:30:00 Man City Man City

Thứ hai ngày 22/02/2021

Man Utd Man Utd 22/02/2021 02:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ ba ngày 23/02/2021

Brighton Brighton 23/02/2021 03:00:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ bảy ngày 21/02/2004

Man Utd Man Utd 21/02/2004 19:30:00 Leeds Leeds
Chelsea Chelsea 21/02/2004 19:30:00 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 21/02/2004 22:00:00 Fulham Fulham
Southampton Southampton 21/02/2004 22:00:00 Everton Everton
Liverpool Liverpool 21/02/2004 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Newcastle Newcastle 21/02/2004 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Charlton Charlton 21/02/2004 22:00:00 Blackburn Blackburn
Bolton Bolton 21/02/2004 22:00:00 Man City Man City

Chủ nhật ngày 22/02/2004

Aston Villa Aston Villa 22/02/2004 19:00:00 Birmingham Birmingham
Tottenham Tottenham 22/02/2004 23:05:00 Leicester Leicester

Thứ năm ngày 18/03/2004

Liverpool Liverpool 18/03/2004 03:00:00 Portsmouth Portsmouth

Thứ bảy ngày 27/02/2021

Man City Man City 27/02/2021 19:30:00 West Ham West Ham
West Bromwich West Bromwich 27/02/2021 22:00:00 Brighton Brighton

Chủ nhật ngày 28/02/2021

Leeds Leeds 28/02/2021 00:30:00 Aston Villa Aston Villa
Newcastle Newcastle 28/02/2021 03:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 28/02/2021 19:00:00 Fulham Fulham
Leicester Leicester 28/02/2021 19:00:00 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 28/02/2021 21:00:00 Burnley Burnley
Chelsea Chelsea 28/02/2021 23:30:00 Man Utd Man Utd

Thứ hai ngày 01/03/2021

Sheffield Sheffield 01/03/2021 02:15:00 Liverpool Liverpool

Thứ ba ngày 02/03/2021

Everton Everton 02/03/2021 03:00:00 Southampton Southampton

Thứ bảy ngày 28/02/2004

Leicester Leicester 28/02/2004 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 28/02/2004 22:00:00 Charlton Charlton
Man City Man City 28/02/2004 22:00:00 Chelsea Chelsea
Blackburn Blackburn 28/02/2004 22:00:00 Southampton Southampton
Everton Everton 28/02/2004 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 28/02/2004 22:00:00 Man Utd Man Utd

Chủ nhật ngày 29/02/2004

Leeds Leeds 29/02/2004 19:00:00 Liverpool Liverpool
Portsmouth Portsmouth 29/02/2004 22:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 06/03/2004

Birmingham Birmingham 06/03/2004 22:00:00 Bolton Bolton

Thứ tư ngày 10/03/2004

Middlesbrough Middlesbrough 10/03/2004 03:00:00 Tottenham Tottenham

Thứ bảy ngày 06/03/2021

Burnley Burnley 06/03/2021 19:30:00 Arsenal Arsenal
Sheffield Sheffield 06/03/2021 22:00:00 Southampton Southampton

Chủ nhật ngày 07/03/2021

Aston Villa Aston Villa 07/03/2021 00:30:00 Wolverhampton Wolverhampton
Brighton Brighton 07/03/2021 03:00:00 Leicester Leicester
West Bromwich West Bromwich 07/03/2021 19:00:00 Newcastle Newcastle
Liverpool Liverpool 07/03/2021 21:00:00 Fulham Fulham
Man City Man City 07/03/2021 23:30:00 Man Utd Man Utd

Thứ hai ngày 08/03/2021

Tottenham Tottenham 08/03/2021 02:15:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ ba ngày 09/03/2021

Chelsea Chelsea 09/03/2021 01:00:00 Everton Everton
West Ham West Ham 09/03/2021 03:00:00 Leeds Leeds

Thứ bảy ngày 13/03/2004

Bolton Bolton 13/03/2004 19:30:00 Chelsea Chelsea
Birmingham Birmingham 13/03/2004 22:00:00 Leicester Leicester
Blackburn Blackburn 13/03/2004 22:00:00 Arsenal Arsenal
Charlton Charlton 13/03/2004 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Everton Everton 13/03/2004 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Fulham Fulham 13/03/2004 22:00:00 Leeds Leeds

Chủ nhật ngày 14/03/2004

Wolverhampton Wolverhampton 14/03/2004 19:30:00 Aston Villa Aston Villa
Man City Man City 14/03/2004 21:00:00 Man Utd Man Utd
Tottenham Tottenham 14/03/2004 22:00:00 Newcastle Newcastle
Southampton Southampton 14/03/2004 23:05:00 Liverpool Liverpool

Thứ bảy ngày 13/03/2021

Newcastle Newcastle 13/03/2021 03:00:00 Aston Villa Aston Villa
Leeds Leeds 13/03/2021 19:30:00 Chelsea Chelsea
Crystal Palace Crystal Palace 13/03/2021 22:00:00 West Bromwich West Bromwich

Chủ nhật ngày 14/03/2021

Everton Everton 14/03/2021 00:30:00 Burnley Burnley
Fulham Fulham 14/03/2021 03:00:00 Man City Man City
Southampton Southampton 14/03/2021 19:00:00 Brighton Brighton
Leicester Leicester 14/03/2021 21:00:00 Sheffield Sheffield
Arsenal FC Arsenal FC 14/03/2021 23:30:00 Tottenham Tottenham

Thứ hai ngày 15/03/2021

Man Utd Man Utd 15/03/2021 02:15:00 West Ham West Ham

Thứ ba ngày 16/03/2021

Wolverhampton Wolverhampton 16/03/2021 03:00:00 Liverpool Liverpool

Thứ bảy ngày 20/03/2004

Arsenal Arsenal 20/03/2004 22:00:00 Bolton Bolton
Aston Villa Aston Villa 20/03/2004 22:00:00 Blackburn Blackburn
Chelsea Chelsea 20/03/2004 22:00:00 Fulham Fulham
Leicester Leicester 20/03/2004 22:00:00 Everton Everton
Liverpool Liverpool 20/03/2004 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Man Utd Man Utd 20/03/2004 22:00:00 Tottenham Tottenham
Middlesbrough Middlesbrough 20/03/2004 22:00:00 Birmingham Birmingham

Chủ nhật ngày 21/03/2004

Newcastle Newcastle 21/03/2004 00:30:00 Charlton Charlton
Portsmouth Portsmouth 21/03/2004 23:05:00 Southampton Southampton

Thứ ba ngày 23/03/2004

Leeds Leeds 23/03/2004 03:00:00 Man City Man City

Thứ tư ngày 03/03/2021

Man City Man City 03/03/2021 03:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ năm ngày 04/03/2021

Sheffield Sheffield 04/03/2021 01:00:00 Aston Villa Aston Villa
Burnley Burnley 04/03/2021 01:00:00 Leicester Leicester
Crystal Palace Crystal Palace 04/03/2021 03:15:00 Man Utd Man Utd

Thứ sáu ngày 05/03/2021

West Bromwich West Bromwich 05/03/2021 01:00:00 Everton Everton
Liverpool Liverpool 05/03/2021 03:15:00 Chelsea Chelsea

Thứ bảy ngày 20/03/2021

Fulham Fulham 20/03/2021 03:00:00 Leeds Leeds
Tottenham Tottenham 20/03/2021 23:00:00 Southampton Southampton

Chủ nhật ngày 21/03/2021

Brighton Brighton 21/03/2021 03:00:00 Newcastle Newcastle
West Ham West Ham 21/03/2021 22:00:00 Arsenal FC Arsenal FC

Thứ năm ngày 22/04/2021

Tottenham Tottenham 22/04/2021 00:00:00 Southampton Southampton

Thứ bảy ngày 27/03/2004

Birmingham Birmingham 27/03/2004 19:30:00 Leeds Leeds
Blackburn Blackburn 27/03/2004 22:00:00 Portsmouth Portsmouth
Charlton Charlton 27/03/2004 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
Chelsea Chelsea 27/03/2004 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Everton Everton 27/03/2004 22:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Man City Man City 27/03/2004 22:00:00 Fulham Fulham
Southampton Southampton 27/03/2004 22:00:00 Tottenham Tottenham

Chủ nhật ngày 28/03/2004

Bolton Bolton 28/03/2004 20:00:00 Newcastle Newcastle
Leicester Leicester 28/03/2004 21:00:00 Liverpool Liverpool
Arsenal Arsenal 28/03/2004 22:05:00 Man Utd Man Utd

Thứ bảy ngày 03/04/2021

Chelsea Chelsea 03/04/2021 18:30:00 West Bromwich West Bromwich
Leeds Leeds 03/04/2021 21:00:00 Sheffield Sheffield
Leicester Leicester 03/04/2021 23:30:00 Man City Man City

Chủ nhật ngày 04/04/2021

Arsenal FC Arsenal FC 04/04/2021 02:00:00 Liverpool Liverpool
Southampton Southampton 04/04/2021 18:00:00 Burnley Burnley
Newcastle Newcastle 04/04/2021 20:05:00 Tottenham Tottenham
Aston Villa Aston Villa 04/04/2021 22:30:00 Fulham Fulham

Thứ hai ngày 05/04/2021

Man Utd Man Utd 05/04/2021 01:30:00 Brighton Brighton

Thứ ba ngày 06/04/2021

Everton Everton 06/04/2021 00:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 06/04/2021 02:15:00 West Ham West Ham

Thứ bảy ngày 03/04/2004

Middlesbrough Middlesbrough 03/04/2004 21:00:00 Bolton Bolton
Newcastle Newcastle 03/04/2004 21:00:00 Everton Everton
Wolverhampton Wolverhampton 03/04/2004 21:00:00 Southampton Southampton
Tottenham Tottenham 03/04/2004 21:00:00 Chelsea Chelsea
Fulham Fulham 03/04/2004 21:00:00 Birmingham Birmingham

Chủ nhật ngày 04/04/2004

Aston Villa Aston Villa 04/04/2004 20:00:00 Man City Man City
Liverpool Liverpool 04/04/2004 21:00:00 Blackburn Blackburn

Thứ ba ngày 06/04/2004

Leeds Leeds 06/04/2004 02:00:00 Leicester Leicester

Thứ tư ngày 05/05/2004

Portsmouth Portsmouth 05/05/2004 02:00:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 10/04/2021

Fulham Fulham 10/04/2021 02:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Man City Man City 10/04/2021 18:30:00 Leeds Leeds
Liverpool Liverpool 10/04/2021 21:00:00 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 10/04/2021 23:30:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 11/04/2021

Burnley Burnley 11/04/2021 18:00:00 Newcastle Newcastle
West Ham West Ham 11/04/2021 20:05:00 Leicester Leicester
Tottenham Tottenham 11/04/2021 22:30:00 Man Utd Man Utd

Thứ hai ngày 12/04/2021

Sheffield Sheffield 12/04/2021 01:00:00 Arsenal FC Arsenal FC

Thứ ba ngày 13/04/2021

West Bromwich West Bromwich 13/04/2021 00:00:00 Southampton Southampton
Brighton Brighton 13/04/2021 02:15:00 Everton Everton

Thứ sáu ngày 09/04/2004

Arsenal Arsenal 09/04/2004 18:30:00 Liverpool Liverpool

Thứ bảy ngày 10/04/2004

Everton Everton 10/04/2004 02:00:00 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 10/04/2004 21:00:00 Middlesbrough Middlesbrough
Southampton Southampton 10/04/2004 21:00:00 Newcastle Newcastle
Man City Man City 10/04/2004 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Leicester Leicester 10/04/2004 21:00:00 Fulham Fulham
Birmingham Birmingham 10/04/2004 21:00:00 Man Utd Man Utd
Charlton Charlton 10/04/2004 21:00:00 Portsmouth Portsmouth
Blackburn Blackburn 10/04/2004 21:00:00 Leeds Leeds
Bolton Bolton 10/04/2004 21:00:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ bảy ngày 17/04/2021

Everton Everton 17/04/2021 02:00:00 Tottenham Tottenham
Newcastle Newcastle 17/04/2021 18:30:00 West Ham West Ham
Southampton Southampton 17/04/2021 22:00:00 Crystal Palace Crystal Palace

Chủ nhật ngày 18/04/2021

Wolverhampton Wolverhampton 18/04/2021 02:15:00 Sheffield Sheffield
Arsenal FC Arsenal FC 18/04/2021 19:30:00 Fulham Fulham
Man Utd Man Utd 18/04/2021 22:00:00 Burnley Burnley

Thứ ba ngày 20/04/2021

Leeds Leeds 20/04/2021 02:00:00 Liverpool Liverpool

Thứ tư ngày 21/04/2021

Chelsea Chelsea 21/04/2021 02:00:00 Brighton Brighton

Thứ năm ngày 22/04/2021

Aston Villa Aston Villa 22/04/2021 02:15:00 Man City Man City

Thứ sáu ngày 23/04/2021

Leicester Leicester 23/04/2021 02:00:00 West Bromwich West Bromwich

Chủ nhật ngày 11/04/2004

Newcastle Newcastle 11/04/2004 22:05:00 Arsenal Arsenal

Thứ hai ngày 12/04/2004

Wolverhampton Wolverhampton 12/04/2004 21:00:00 Bolton Bolton
Portsmouth Portsmouth 12/04/2004 21:00:00 Birmingham Birmingham
Tottenham Tottenham 12/04/2004 21:00:00 Man City Man City
Middlesbrough Middlesbrough 12/04/2004 21:00:00 Southampton Southampton
Liverpool Liverpool 12/04/2004 21:00:00 Charlton Charlton
Aston Villa Aston Villa 12/04/2004 21:00:00 Chelsea Chelsea

Thứ ba ngày 13/04/2004

Fulham Fulham 13/04/2004 02:00:00 Blackburn Blackburn

Thứ tư ngày 14/04/2004

Leeds Leeds 14/04/2004 01:45:00 Everton Everton
Man Utd Man Utd 14/04/2004 02:00:00 Leicester Leicester

Thứ năm ngày 13/05/2004

Southampton Southampton 13/05/2004 02:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ sáu ngày 05/03/2021

Fulham Fulham 05/03/2021 01:00:00 Tottenham Tottenham

Thứ năm ngày 11/03/2021

Man City Man City 11/03/2021 01:00:00 Southampton Southampton

Thứ bảy ngày 24/04/2021

Arsenal FC Arsenal FC 24/04/2021 02:00:00 Everton Everton
Liverpool Liverpool 24/04/2021 18:30:00 Newcastle Newcastle
West Ham West Ham 24/04/2021 23:30:00 Chelsea Chelsea

Chủ nhật ngày 25/04/2021

Sheffield Sheffield 25/04/2021 02:00:00 Brighton Brighton
Wolverhampton Wolverhampton 25/04/2021 18:00:00 Burnley Burnley
Leeds Leeds 25/04/2021 20:00:00 Man Utd Man Utd

Thứ hai ngày 26/04/2021

Aston Villa Aston Villa 26/04/2021 01:00:00 West Bromwich West Bromwich

Thứ ba ngày 27/04/2021

Leicester Leicester 27/04/2021 02:00:00 Crystal Palace Crystal Palace

Thứ hai ngày 12/04/2004

Southampton Southampton 12/04/2004 21:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 17/04/2004

Arsenal Arsenal 17/04/2004 02:00:00 Leeds Leeds
Portsmouth Portsmouth 17/04/2004 18:30:00 Man Utd Man Utd
Man City Man City 17/04/2004 21:00:00 Southampton Southampton
Liverpool Liverpool 17/04/2004 21:00:00 Fulham Fulham
Chelsea Chelsea 17/04/2004 21:00:00 Everton Everton
Charlton Charlton 17/04/2004 21:00:00 Birmingham Birmingham
Bolton Bolton 17/04/2004 21:00:00 Tottenham Tottenham
Blackburn Blackburn 17/04/2004 21:00:00 Leicester Leicester
Wolverhampton Wolverhampton 17/04/2004 21:00:00 Middlesbrough Middlesbrough

Chủ nhật ngày 18/04/2004

Aston Villa Aston Villa 18/04/2004 20:00:00 Newcastle Newcastle

Thứ bảy ngày 01/05/2021

Southampton Southampton 01/05/2021 02:00:00 Leicester Leicester
Crystal Palace Crystal Palace 01/05/2021 18:30:00 Man City Man City
Brighton Brighton 01/05/2021 21:00:00 Leeds Leeds
Burnley Burnley 01/05/2021 21:00:00 West Ham West Ham
Chelsea Chelsea 01/05/2021 23:30:00 Fulham Fulham

Chủ nhật ngày 02/05/2021

Everton Everton 02/05/2021 02:00:00 Aston Villa Aston Villa
Newcastle Newcastle 02/05/2021 20:00:00 Arsenal FC Arsenal FC
Man Utd Man Utd 02/05/2021 22:30:00 Liverpool Liverpool

Thứ hai ngày 03/05/2021

Tottenham Tottenham 03/05/2021 01:15:00 Sheffield Sheffield

Thứ ba ngày 04/05/2021

West Bromwich West Bromwich 04/05/2021 00:00:00 Wolverhampton Wolverhampton

Thứ tư ngày 21/04/2004

Man Utd Man Utd 21/04/2004 02:00:00 Charlton Charlton

Thứ bảy ngày 24/04/2004

Everton Everton 24/04/2004 21:00:00 Blackburn Blackburn
Fulham Fulham 24/04/2004 21:00:00 Charlton Charlton
Leicester Leicester 24/04/2004 21:00:00 Man City Man City
Man Utd Man Utd 24/04/2004 21:00:00 Liverpool Liverpool
Middlesbrough Middlesbrough 24/04/2004 21:00:00 Aston Villa Aston Villa
Southampton Southampton 24/04/2004 21:00:00 Bolton Bolton

Chủ nhật ngày 25/04/2004

Leeds Leeds 25/04/2004 17:30:00 Portsmouth Portsmouth
Birmingham Birmingham 25/04/2004 18:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle Newcastle 25/04/2004 20:00:00 Chelsea Chelsea
Tottenham Tottenham 25/04/2004 22:05:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 08/05/2021

Arsenal Arsenal 08/05/2021 22:00:00 West Bromwich West Bromwich
Aston Villa Aston Villa 08/05/2021 22:00:00 Man Utd Man Utd
Fulham Fulham 08/05/2021 22:00:00 Burnley Burnley
Leeds Leeds 08/05/2021 22:00:00 Tottenham Tottenham
Leicester Leicester 08/05/2021 22:00:00 Newcastle Newcastle
Liverpool Liverpool 08/05/2021 22:00:00 Southampton Southampton
Wolverhampton Wolverhampton 08/05/2021 22:00:00 Brighton Brighton
West Ham West Ham 08/05/2021 22:00:00 Everton Everton
Sheffield Sheffield 08/05/2021 22:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Man City Man City 08/05/2021 22:00:00 Chelsea Chelsea

Thứ bảy ngày 01/05/2004

Arsenal Arsenal 01/05/2004 18:30:00 Birmingham Birmingham
Wolverhampton Wolverhampton 01/05/2004 21:00:00 Everton Everton
Blackburn Blackburn 01/05/2004 21:00:00 Man Utd Man Utd
Charlton Charlton 01/05/2004 21:00:00 Leicester Leicester
Chelsea Chelsea 01/05/2004 21:00:00 Southampton Southampton
Man City Man City 01/05/2004 21:00:00 Newcastle Newcastle
Portsmouth Portsmouth 01/05/2004 21:00:00 Fulham Fulham

Chủ nhật ngày 02/05/2004

Bolton Bolton 02/05/2004 20:00:00 Leeds Leeds
Aston Villa Aston Villa 02/05/2004 21:00:00 Tottenham Tottenham
Liverpool Liverpool 02/05/2004 22:05:00 Middlesbrough Middlesbrough

Thứ tư ngày 12/05/2021

Everton Everton 12/05/2021 01:45:00 Sheffield Sheffield
Burnley Burnley 12/05/2021 01:45:00 Leeds Leeds
Brighton Brighton 12/05/2021 01:45:00 West Ham West Ham
Man Utd Man Utd 12/05/2021 02:00:00 Leicester Leicester
West Bromwich West Bromwich 12/05/2021 02:00:00 Liverpool Liverpool

Thứ năm ngày 13/05/2021

Chelsea Chelsea 13/05/2021 01:45:00 Arsenal Arsenal
Newcastle Newcastle 13/05/2021 01:45:00 Man City Man City
Southampton Southampton 13/05/2021 01:45:00 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 13/05/2021 01:45:00 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 13/05/2021 02:00:00 Aston Villa Aston Villa

Thứ bảy ngày 08/05/2004

Man Utd Man Utd 08/05/2004 18:30:00 Chelsea Chelsea
Tottenham Tottenham 08/05/2004 21:00:00 Blackburn Blackburn
Everton Everton 08/05/2004 21:00:00 Bolton Bolton
Leeds Leeds 08/05/2004 21:00:00 Charlton Charlton
Leicester Leicester 08/05/2004 21:00:00 Portsmouth Portsmouth
Middlesbrough Middlesbrough 08/05/2004 21:00:00 Man City Man City
Southampton Southampton 08/05/2004 21:00:00 Aston Villa Aston Villa
Birmingham Birmingham 08/05/2004 23:35:00 Liverpool Liverpool

Chủ nhật ngày 09/05/2004

Newcastle Newcastle 09/05/2004 21:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 09/05/2004 22:05:00 Arsenal Arsenal

Thứ bảy ngày 15/05/2021

Everton Everton 15/05/2021 22:00:00 Wolverhampton Wolverhampton
Brighton Brighton 15/05/2021 22:00:00 Man City Man City
Chelsea Chelsea 15/05/2021 22:00:00 Leicester Leicester
Crystal Palace Crystal Palace 15/05/2021 22:00:00 Arsenal Arsenal
Burnley Burnley 15/05/2021 22:00:00 Liverpool Liverpool
Man Utd Man Utd 15/05/2021 22:00:00 Fulham Fulham
Newcastle Newcastle 15/05/2021 22:00:00 Sheffield Sheffield
Southampton Southampton 15/05/2021 22:00:00 Leeds Leeds
Tottenham Tottenham 15/05/2021 22:00:00 Aston Villa Aston Villa
West Bromwich West Bromwich 15/05/2021 22:00:00 West Ham West Ham

Thứ bảy ngày 15/05/2004

Arsenal Arsenal 15/05/2004 21:00:00 Leicester Leicester
Aston Villa Aston Villa 15/05/2004 21:00:00 Man Utd Man Utd
Blackburn Blackburn 15/05/2004 21:00:00 Birmingham Birmingham
Bolton Bolton 15/05/2004 21:00:00 Fulham Fulham
Charlton Charlton 15/05/2004 21:00:00 Southampton Southampton
Wolverhampton Wolverhampton 15/05/2004 21:00:00 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 15/05/2004 21:00:00 Leeds Leeds
Liverpool Liverpool 15/05/2004 21:00:00 Newcastle Newcastle
Man City Man City 15/05/2004 21:00:00 Everton Everton
Portsmouth Portsmouth 15/05/2004 21:00:00 Middlesbrough Middlesbrough

Chủ nhật ngày 23/05/2021

West Ham West Ham 23/05/2021 22:00:00 Southampton Southampton
Sheffield Sheffield 23/05/2021 22:00:00 Burnley Burnley
Man City Man City 23/05/2021 22:00:00 Everton Everton
Liverpool Liverpool 23/05/2021 22:00:00 Crystal Palace Crystal Palace
Leicester Leicester 23/05/2021 22:00:00 Tottenham Tottenham
Leeds Leeds 23/05/2021 22:00:00 West Bromwich West Bromwich
Fulham Fulham 23/05/2021 22:00:00 Newcastle Newcastle
Aston Villa Aston Villa 23/05/2021 22:00:00 Chelsea Chelsea
Arsenal Arsenal 23/05/2021 22:00:00 Brighton Brighton
Wolverhampton Wolverhampton 23/05/2021 22:00:00 Man Utd Man Utd

Không thể phủ nhận rằng, giải đấu Ngoại Hạng Anh là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Với sự quy tụ của các câu lạc bộ giỏi nhất châu lục, những trận cầu diễn ra của Premier League đều thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Để không bỏ lỡ một giây phút nào của trận bóng thì hãy cùng xem lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh chi tiết ngay dưới đây nhé.

Như các bạn đã biết, giải đấu Ngoại Hạng Anh có tên khác là Premier League. Đây là giải đấu được tổ chức riêng cho các câu lạc bộ bóng đá nam chuyên nghiệp ở anh. Với sự tham gia của 20 đội, các trận cầu cầu hấp dẫn nhất xứ sở Vương quốc Anh đều có sức hút không thể chối từ đối với mọi người.

Không phải chỉ có câu lạc bộ của Vương quốc Anh mới được tham gia mà những đội bóng khác đến từ xứ Wales cũng được góp mặt tại đây. Những cái tên trong làng siêu sao bóng đá như Beckham, Dennis Bergkamp, Cristiano Ronaldo,… chỉ mới nghe thôi mà đã thấy sức ảnh hưởng của giải đấu này đối với bóng đá thế giới như thế nào.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh ( Premier League (2019/2020))
Lịch thi đấu ngoại hạng Anh ( Premier League (2020/2021))

Nên xem lịch thi đấu ngoại hạng Anh ở đâu?

Khi xem lịch thi đấu giải Ngoại Hạng Anh bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị đặc biệt tại trang web của chúng tôi. Điểm gì sẽ khiến bạn bị thu hút? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Chúng tôi cung cấp cho người xem một danh sách các lịch thi đấu chính xác và nhanh nhất. Có thể nói đây là một trong những điểm mà trang Kèo Nào vượt trội hơn so với những web khác. Tất các các trận đấu, lịch thi đấu và kết quả đều được cập nhật chi tiết nhất có thể.

Nếu bạn bị vướng bận về công việc mà không thể vào trang để xem trận đấu thì Kèo Nào sẽ đem đến cho bạn giải pháp mới. Đó là tính năng báo lịch trên chiếc điện thoại di động của bạn. Giờ đây, chỉ cần cầm trên tay một thiết bị kết nối internet là tất cả mọi người đều có thể biết được lịch thi đấu ngay lập tức.

Hoặc nếu bạn muốn xem nhiều trận đấu thú vị và hấp dẫn hơn thì phải chịu khó tìm kiếm trên Kèo Nào nhé. Với hàng ngàn lượt truy cập và tìm kiếm mỗi ngày trên trang web, Kèo Nào đang ngày càng lớn mạnh hơn trong dịch vụ cung cấp các thông tin thi đấu chính xác.

Tại sao bạn nên xem lịch thi đấu bóng đá Anh tại Kèo Nào

Đối với những fan bóng đá chân chính thì điều mà họ quan tâm nhất chính là lịch thi đấu của những giải đấu lớn. Đặc biệt, với giải bóng đá Ngoại Hạng Anh thì điều ngày càng quan trọng hơn. Nếu bạn chăm chỉ truy cập vào Kèo Nào thì bạn sẽ thấy kênh có những ưu điểm sau đây:

Cập nhật lịch thi đấu ngoại hạng Anh liên tục
Cập nhật lịch thi đấu ngoại hạng Anh liên tục

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh (Update liên tục)

Với hệ thống thông tin vượt trội và đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh không chỉ được cập nhật nhanh nhất mà còn chính xác nhất. Điều này giúp cho những người không có nhiều thời gian theo dõi tin tức cảm thấy tiện dụng hơn.

Thêm vào đó, kênh luôn đảm bảo rằng các thông tin luôn được cập nhật từ nguồn chính gốc nên không hề có những chuyện bị sai lệch tin tức. Những thông tin đó sẽ được chuyển đến tận tay người xem, chắc chắn sự phục vụ tận tình này sẽ làm hài lòng tất cả người hâm mộ bóng đá.

Thông tin về giải đấu ngoại hạng Anh (Chi tiết)

Ngoài lịch thi đấu bóng đá, chúng tôi còn cung cấp cho người xem những thông tin khác liên quan đến giải Ngoại Hạng Anh thật chi tiết. Chỉ cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn mà bạn có thể nắm bắt tin tức cả trận đấu.

Đặc biệt những ai yêu thích bóng đá nói chung và đội tuyển mình cổ vũ nói chung sẽ bị cuốn hút bởi chức năng cập nhật hàng giờ. Thậm chí những vụ việc vừa mới xảy ra ở bên kia châu lục thì chỉ sau vài phút, người xem đã biết một cách tường tận rồi.

Lịch thi đấu bóng đá Anh miễn phí
Lịch thi đấu bóng đá Anh miễn phí

Lý do bạn nên xem lịch thi đấu Premier League tại Kèo Nào

Người yêu thích giải đấu Ngoại Hạng Anh chắc chắn sẽ phải biết rõ lịch thi đấu. Giải đấu Premier League đang được đón chờ trên khắp thế giới. Nếu bạn chưa có những thông tin này thì hãy ghé thăm Kèo Nào thường xuyên để cập nhật các tin tức nóng hổi ngay nhé.

Thông báo